Rapoarte statistice


     Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi este Centru Biblioteconomic DEPARTAMENTAL şi asigură funcţiile de gestionare metodologică, organizatorică, analitică, nformativă, formativă, consultativă şi de cercetare, asistenţă metodologică pentru Bibliotecile instituţiilor din învăţământul general, profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar de profil pedagogic din zona de Nord (15 raioane şi mun.Bălţi), conform Hotărârii Colegiului Ministerului Educaţiei nr.1.10 din 8 noiembrie 2002, REGULAMENTULUI de organizare şi funcţionare a Consiliului Biblioteconomie Naţional (aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii Nr.211 din 05.09.2014) şi Regulamentului privind activitatea metodologică în cadrul sistemului naţional de biblioteci din Republica Moldova (Ordinul Ministrului Culturii nr.2 din 13.01.2016).


Biblioteci Şcolare din Republica Moldova: Rapoarte statisticeActivitatea bibliotecilor din Învăţământ pe site-ul Ministerului Educaţiei, Culturii şi CercetăriiNiciun comentariu: