Treceți la conținutul principal

Experienţe pozitive

2017

Șezătoarea literară cu genericul „Vechiul obicei moştenit din străbunei”

„ Folclorul nostru… nu numai că este sublim, dar te face să înţelegi
totul. E mai savant decât toată muzica aşa-zis savantă. Şi asta într-un
fel cu totul inconştient. E mai melodic decât orice melodie, dar asta
fără să vrea. E duios, ironic, trist, vesel şi grav.”
George Enescu

 La 07 februarie 2017 în incinta Bibliotecii IP Gimnaziul Rubleniţa s-a petrecut şezătoarea literară cu genericul: Vechiul obicei moştenit din străbuneiParticipanţi fiind elevii din treapta gimnazială.
 Sala de lectură a fost decorata cu obiecte artizanale, de factura ţărănească: căni din lut, linguri din lemn, ştergare, fus etc., totul pentru a crea o atmosfera specifica şezătorii de la sate. Patru mese aranjate în forma de stea, în centrul ei fiind una încărcată cu cele enumerate mai sus. Elevii au fost împârţiţi în patru echipe. O parte din elevii stăteau  la mese fiind gazde, iar ceilalţi -oaspeţi şi veneau la şezătoare aducând  bucate.
 Şezătoarea s-a deschis cu poezia spusă de un elev care a fost gazdă având în mâini o tavă cu pâine şi sare pentru a întâmpina oaspeţii. Au fost anunţate obiectivele propuse spre realizare în cadrul activităţii:
- consolidarea cunoştinţelor despre tradiţii şi obiceiuri transmise  din străbuni;
- dezvoltarea dragostei pentru arta populară;
-recitarea  rolurilor în mod expresiv, folosind un ton şi o mimică adecvată;
 -prezentarea  costumelor  populare din diferite zone ale tarii;
- intonarea cântecelor cunoscute, respectand linia melodica;
-prezentarea produsul finit si modul de realizare.
 Toţi elevii, paticipanţi la şezătoare, ascultînd  îndrumarea bibliotecarului au început să lucreze. În timp ce se lucra, elevii clasei a VI-a”B”au dramatizat sceneta „Fata babei şi fata moşneagului” de I. Creangă, îndemnând publicul să i-a pildă de la fata moşneagului ,căci:
Răutatea şi mândria,
Lenea şi cu lăcomia,
Niciodată nu te-ajută,
Ba ţi-aduc pagubă multă.
 Apoi doi elevi şi-au prezentat costumele naţionale cu care erau îmbrăcaţi, cusute cândva de mâinile mamei şi a bunicii sale.
 Au fost interpretate cîntece populare vechi , la care toti paticipanţii s-au cuprins în hora strămoşească mostenită din străbunei.
  Fiecare echipă a realizat  obiecte diferite: semne de carte cu ajutorul cusăturilor, repararea cărţilor deteriorate, reânnoirea separatoarelor de carte, cusuturi în biser, croşetare, precum şi momente de inspiraţie  poetică  scrise şi recitate de elevi  în timpul şezătoarei.  
 Este o mare bucurie că încă se mai păstrează în unele zone ale ţării aceste datini care ne ajută să înţelegem sărbătoarea respectivă precum şi să ne bucurăm împreună de Marele Praznic. Păstrarea acestor datini este o mărturie vie a faptului că avem o conştiinţă a neamului din care facem parte.  Obiceiurile ţin de conştiinţa poporului român pentru că exprimă înţelepciunea populară a acestui neam, sunt esenţe ale bogăţiei noastre spirituale.

Nina Grincu
bibliotecar grad didactic I,

IP Gimnaziul Rubleniţa

În ospeţie la personajele scriitorului Ion Creangă, activitate desfăşurată în Biblioteca IP Gimnaziul Rubleniţa, raionul Soroca, bibliotecar: Nina Grincu.


O săptămână a Biologiei  la Liceul din Baraboi, Râşcani 

Biblioteca şcolară este laboratorul de creaţie şi de învăţare. Principala sa menire este susţinerea procesului instructiv-educativ. Colaborarea dintre profesori şi bibliotecarul şcolar leagă experienţa profesională a două grupuri, astfel încât aceştia pot realiza sau susţine noi forme şi metode de muncă cu cartea, care să corespundă cât mai bine procesului de modernizare a învăţământului. Această modernizare vine în întâmpinarea ideii că elevul trebuie să fie pregătit bine şi din timp pentru viitor, şi că el trebuie să devină totodată cât mai receptiv la nou, capabil să studieze şi să se informeze singur.
Astfel, în incinta Liceului Teoretic “Prometeu” din satul Baraboi, raionul Donduşeni a demarat săptămâna ariei curriculare „Matematica şi ştiinţe”. O atmosferă de sărbătoare s-a menţinut în liceu pe parcursul acestei săptămâni, graţie faptului că elevii, împreună cu profesoara de biologie şi bibliotecara şcolară,  s-au implicat activ într-o serie de activităţi la disciplina „Biologie”. Unul din obiectivele activităţii „Biologia veselă” a fost de a stimula interesul pentru cunoaşterea unor curiozităţi din lumea plantelor, animalelor şi a naturii. Aici elevii au prezentat  proverbe, zicători, ghicitori, fabule, au demonstrat diverse curiozităţi.
 În ziua de marţi, recreaţiile au fost transformate într-o excursie la biblioteca liceului, unde şcolarii au făcut cunoştinţă cu colecţia de cărţi noi pe teme biologice. În sala de lectură a bibliotecii pe elevi îi aştepta o expoziţie de enciclopedii şi cărţi din domeniile „Biologie animală”, „Biologie vegetală”, „Ecologie”, „Atlasul uman”. Consider că acest eveniment a fost o oportunitate pentru elevi de a se informa şi a contribui la îmbogăţirea substanţială a orizontului lor intelectual.
Pentru ziua de miercuri, învăţăceii au dat frâu măiestriei coregrafice. De la mic la mare s-au reunit într-o acţiune comună, unde muzica i-a călăuzit în lumea dansului. Bucuroşi, toţi copiii au dansat în sincron, scandând în cor mesajul „Mişcarea este sănătatea”. Scopul flashmoburilor a fost promovarea sănătăţii: prin mişcare şi comunicare. 
Următoarea zi a continuat cu concursul pentru cea mai originală şi atractivă publicitate cu genericul „Un fruct delicios - un copil sănătos”. Participanţii la concurs au avut sarcina de a crea preferinţe pentru un anumit produs şi a-i motiva pe colegi să consume cât mai diverse fructe. Liceenii au fost foarte creativi, prezentând mesaje sub diverse forme, cele mai originale fiind „Ananasul”, prezentat de eleva cl.a XI-a Gulea Crina; „Grepfrut”, elaborat de eleva cl. a XI-a Botezat Alina; „Mărul” elaborat de eleva cl. a IX-a Gulea Daniela; „Nucul” elaborat de eleva cl. a IX-a Vizitiu Daniela.
Concursul – intelect „Ora erudiţilor”, la care au concurat două echipe, s-a desfăşurat în ziua de vineri. Concursul s-a dovedit a fi interesant şi amuzant. Elevii şi-au demonstrat cunoştinţe în domeniul anatomiei, morfologiei şi igienei corpului uman.
Apoi a urmat activitatea „Acuz ţigara”, la care elevii cl. a VIII-a, sub forma unui joc de rol, au participat la un proces de judecată, acuzând ţigara pentru daunele ei. În calitate de martori , personajele jocului: medicul, biologul, chimistul, istoricul, matematicianul au prezentat dovezi  împotriva ţigării.
 Pentru implicare în activităţile din cadrul săptămânii, elevii au fost menţionaţi cu diplome pentru participare activă.
     În imagini: 
elevii ghidaţi de Cibotaru Liudmila, profesor

de biologie   şi  Beţivu Ala, bibliotecar şcolar


Elogiu Părintelui Alexei Mateevici

Ce minune că s-a născut pe plaiurile mioritice.
Ce întâmplare că liceul nostru-i poartă numele:  Liceul Teoretic „ALEXEI MATEEVICI”.
            A demarat lunarul la 22 martie cu seminarul profesorilor de limba şi literatura română din raion, al cărui organizator şi moderator a fost profesoara Larisa Grubîi.
            Estafeta a fost preluată de clasele liceale, la  31 martie, prin  activitatea extracurs cu genericul „Alexei Mateevici - preotul limbii noastre”. Spectatorii  s-au delectat cu interpretări  inedite: Bunea Ana-Maria şi Popov Gabriel, cl.a XII-a - manifestul lui Andrei Ioniţă „Cântă cucu bată-l vina”. Nu s-au lăsat nici bobocii din clasa a X-a „B” Chizim Cezar şi Chiril Mihai din a X-a „A”, care au interpretat cântecul „Zorile se aprind”  într-o manieră deosebită . Festivitatea a fost marcată de „Cartea de vizită” a liceului, frumoasa „Ciuleandra” , dansată de elevii clasei a VIII-a „B”, care, prin „arta piciorului”, în cel mai frumos mod au pus în lumină caracterul naţional. Cântecul „Moldovenii s-au născut”, interpretat de Crijanovschi Petru, Popov Gabriel şi Chiril Mihai, a sculat sala în picioare şi a adus un val de aplauze.
      Finalul acestei sărbători a fost înfrumuseţat de o horă, ce a unit toţi liceenii în numele graiului, patriei şi al neamului - valori promovate de Alexei Mateevici.
Pe data de 27 martie 2017 s-au împlinit 129 de ani de la naşterea părintelui Limbii noastre-A.Mateevici. Astfel, în lăcaşul cunoştinţelor din raionul Donduşeni, ce-i poartă numele, luna  martie s-a transformat într-un adevărat festival dedicat cucernicului părinte Alexei Mateevici.
            La 28 martie a fost organizat un recital de poezii din opera poetului, la  care au participat elevii  claselor a V-a- VIII-a. Au fost recitate, înscenate fragmente din opera nemuritoare a scriitorului, dar şi creaţii dedicate poetului. Activitatea l-a avut invitat pe părintele Mateescu V. de la biserica Sfântul Nicolae, care   şi-a făcut studiile în acelaşi Seminar în care, pe timpuri, a studiat şi autorul nemuritoarei poezii „Limba noastră” şi care le-a vorbit elevilor despre atmosfera Seminarului.
Se spune că întâlnirile de suflet nu sunt niciodată întâmplătoare şi că ele se pot petrece oricând şi oriunde. Apogeul acestui lunar a fost în prag de Paşte, într-o dimineaţă însorită de 4 aprilie când , în cadrul seminarului raional al bibliotecarilor şcolari din raion, a avut loc întâlnirea  cu  scriitoarea Claudia Partole.
TRM - Mesager 08 aprilie 2017 http://trm.md/ro/regional/elevii-din-donduseni-la-o-intalnire-cu-scriitoarea-claudia-partole/
           Într-o atmosferă caldă, colocvială, dna Vacarciuc Galina, bibliotecara liceului, a deschis întâlnirea, prezentând oaspeţii de onoare, doamna Claudia Partole (poetă şi prozatoare ce a semnat pe parcursul anilor poezie, eseu, piese radiofonice şi de teatru, literatură pentru copii, romane, impunându-se cu noi viziuni în literatura română basarabiană ), doamna Victoria Tomuz (prezentatoarea emisiunii pentru copii de la Radio Moldova).
Activitatea a fost desfăşurată în parteneriat cu profesoara de limba şi literatura română, doamna Larisa Grubîi, căreia îi aparţine ideea acestei frumoase întâlniri, şi cu doamna Dorina Bursuc, învăţătoare la ciclul primar.
Întâlnirea a continuat cu intervenţia doamnei Grubîi Larisa, profesoara care îşi pune sufletul pe tavă cu fiecare lecţie de română, cu fiecare pas făcut prin liceu. Dumneaei, după ce a familiarizat publicul cu Universul creaţiei doamnei Partole, a făcut invitaţie într-o călătorie fantastică cu personajele scriitoarei, îndrumîndu-i pe cei prezenţi să asculte impresiile de lectură ale disciplolilor dumneaei.
"...Acum, după ce am învăţat lecţia smereniei, ştiu: cu cât mai departe te duci de casă, cu atât mai mare devine dorul. Secvenţă ce conţine mesajul întregii opere "Viata unei nopti sau Totentanz" de Claudia Partole. Această lucrare abordează tema înstrăinării noastre naţionale, situaţia gravă în care a ajuns poporul nostru"...sunt câteva impresii de lectură ale elevei clasei a XII-a, Solomca Gabriela.
           Am avut prilejul de a intra, împreună cu doamna Bursuc Dorina şi elevii dumneaei din clasa a IV-a, în lumea minunată a copilăriei. Micii ştrengari, în straie de zile mari, au recitat, înscenat şi cântat poeziile doamnei Partole, "O furnică", "Mâţu-Motănilă", "Valuri berbecuţi", "Dimineţile Ioanei", "Ziua îi cât o viaţă", "Mămăliga" etc.  Acompaniaţi de profesoara de educaţia muzicală, doamna Dina Cordulean, elevii au împărţit, prin emoţia versului, mirosul cel mai drag al mămăligii ca o lună! Am apreciat şi versurile pline de umor ce ne creează dispoziţie şi voie bună, rămânând profund impresionaţi de talentele copiilor.
Scriitoarea Claudia Partole îi învaţă pe copii să-L iubească pe Dumnezeu, să-şi iubească părinţii, neamul, istoria, iar drept răspuns la aceste sacre învăţăminte şi-a văzut, în scenă, nepoţii de pe vară, Elisei, Iustina şi Alexandra Lisnic, care le-au explicat copiilor mai mici, prin versurile scriitoarei,  de unde venim pe lume. Surprizele au continuat când scriitoarea şi-a strâns în braţe chiar propria verişoară, dna Maria Lisnic,  depănând împreună cu ea amintirile trecutului.
Vibrante au fost şi discursurile fetelor din liceu, Ana-Maria Bunea, Paulina Chiriac, Alina Ionaşcu, Anastasia Rusanovschi, în care şi-au exprimat părerea faţă de textele scriitoarei. "Noi, oamenii, ar trebui să fim mai buni şi ar trebui să învăţăm multe de la cei ce nu cuvântă din jurul nostru", a menţionat Ana Ungureanu, redând fragmente din  "Viaţa unui câine".
În faţa celor prezenţi a avut loc şi o premieră absolută, a fost jucată piesa în baza povestirii  "Lanterna" (în roluri : bunicul - I. Rîşchitor, nepotul - M. Chirnicinîi), iar după altă povestire a fost turnat filmul de scurt metraj  "Duminica" (în roluri: soacra - M. Bordeian, nora - D. Dvornic, feciorul - D. Bunea, unchiul C.Bercutov) https://m.facebook.com/groups/1141462522653998?view=permalink&id=1141570535976530&.
Elevii au dat dovadă de o cunoaştere aprofundată a operei distinsei scriitoare, etalându-şi, prin jocul actoricesc, măiestria de a transmite mesajul acestora. Ca urmare, doamna Grubii i-a îndemnat pe toţi să fie mai buni, mai îngăduitori şi iertători, iar doamna bibliotecara, Vacarciuc Galina, i-a chemat la lectură , vorbindu-le despre Campania Naţională de promovare a lecturii "Să citim împreună!", ediţia 2016, din care fac parte şi cărţile "Trandafirul pustiului", de Claudia Partole, "Nuca lui Newton", de Iulian Filip, "Cu gândul la tine", de Aurelian Silvestru.
Din interviul imaginar cu scriitoarea, improvizat de elevele Bunea A.-M. şi Ionaşcu A. am aflat că   "a scrie" pentru doamna Partole înseamnă " a fi turnător de sine", că omul trebuie "să asculte prostul, dar     să-şi facă cuib lângă înţelept..."
Un val de puternice emoţii a adus în sală scrisoarea, scrisă, în urma lecturii romanului „Trandafirul pustiului” de profesoara de limba şi literatura română, dna Ina Cucuetu, către personajul Claudia Pilat. /1/
Spre final, invitata a oferit o magistrală mărturie a simţirii sale de copil, tânăr şi adult, născând astfel în mintea elevilor întrebări ce suscită pasiune şi dragoste de carte, viaţă şi semeni. „În ochii voştri îmi vad copilăria, adolescenţa, aceşti ochi ai voştri ar putea fi ai străbunilor, ai dacilor sau romanilor...Voi sunteţi visul realizat al părinţilor voştri...Să umblaţi întotdeauna aşa de frumoşi, aşa cum v-aţi îmbrăcat astăzi cu frumuseţe, ca să veniţi la întâlnirea cu mine", apoi a adus răspuns la toate întrebările elevilor.
În încheiere, elevii clasei a V-a A au recitat, într-un glas, poezia. „Am putea să fim mai buni ”, iar doamna Grigoriev Gulinara, directoarea liceului, a adus mulţumiri invitaţilor şi cuvinte clade în adresa dumnealor.
O imagine care va rămâne, probabil, mereu în mintea celor prezenţi la activitate...O întâlnire de neuitat... Şi, cred că nu exagerez, afirmand, o colaborare bazată pe respect si admiratie!
Organizatorilor nu le putem dărui drept ofrandă decât aplauze, flori şi câte un Mulţumesc din adâncul sufletului!

Articol în „Literatura şi Arta”,  Nr.16(3737) din 20 aprilie 2017, pag.6 https://drive.google.com/file/d/0ByA7Kci8VpxBMHdiUWFlNnZPQ0U/view ;                                                                  în  gazeta raională „Pasul Nou”, Nr.15 din 21 aprilie 2017. pag.4.
               Ina Cucuetu, profesoară de limba şi literatura română : Scrisoarea, scrisă, în urma lecturii romanului „Trandafirul pustiului” către personajul Claudia Pilat.
4 aprilie 2017, or. Donduseni
Draga Claudia,
               Îmi lipseşti mai mult ca oricând! Sertarul mi-e plin de mesaje (către tine), pe care ard de nerăbdare să ţi le expediez. Mă întreb: vei putea să-mi răspunzi?
              Află, în primul rând, că voi călători pe urmele tale, pe mare şi pe uscat, doar ca să găsesc trandafirul pustiului, să ating şi eu cu sufletul urmele Lui…
              Sper din toata inima să-mi vorbeşti despre noile tale descoperiri, să ne bucurăm împreună de succesele noastre.
Să ai toată aprecierea şi respectul!
Te sărut şi aştept răspunsul tău.

Cu drag şi preţuire, I.

  Angela Bujag, specialist principal-metodist, responsabil pentru activitatea bibliotecilor şcolare:
  E minunat când un copil citeşte o carte, când trăieşte emoţiile personajului din operă, când ştie să le împărtăşească. Elevii din LT „Alexei Mateevici” din or.Donduşeni,  profesorii şi bibliotecarii şcolari din toate instituţiile şcolare au avut ocazie nu doar să treacă prin paginile cărţilor, dar şi să stea de vorbă cu autoarea acestor cărţi - Claudia Partole. Consider că este unul dintre  miracolele care i se pot întâmpla unui cititor - să întâlnească un scriitor, cărţile căruia le are în biblioteca personală. Să-l salute , să-l descopere nu numai prin intermediul lecturii operelor sale, ci şi prin dialogul direct cu el, să-l descopere ca om şi ca scriitor. Întrebări cu duiumul, scenete şi poezii recitate de copii, impresii împărtăşite în urma lecturii, iar la final autografele autoarei - cred că toate acestea vor face ca în memoria  elevilor care au  participat la întâlnire să-şi găsească loc valorile umane.
 Aduc sincere mulţumiri şi recunoştinţă doamnelor  Grubîi Larisa, Grigoriev Gulnara, Vacarciuc Galina  care au contribuit  considerabil la organizarea şi desfăşurarea acestei frumoase întâlniri.  O activitate reuşită, un efort pe masură, o amintire plăcută pentru cei prezenţi, fapt demonstrat de aprecierile elevilor, bibliotecarilor şcolari, profesorilor. 
Sunt convinsă că această activitate a avut un efect pozitiv şi ne-am dori ca şi pe viitor să avem ocazia de a vorbi direct cu oameni de o asemenea calitate, cu  oaspeţi de seamă, care reprezintă cultura ţării  noastre.DONAŢIE DE CARTE  baza proiectului internaţional “Dăruieşte o carte peste Prut”

Ultima zi a lunii februarie a fost una cu lumină de carte pentru elevii şi membrii colectivului profesoral al Liceului Teoretic “Alexei Mateevici” din or. Donduşeni. Lumina a fost concepută din donaţia de carte, desfăşurată în baza proiectului internaţional “Dăruieşte o carte peste Prut”.
               Acest proiect este implementat ca rezultat al încheierii unui rimat de parteneriat dintre biserica “Acoperământul Maicii Domnului” cu sediul în oraşul Donduşeni, reprezentată de Pr.Prof. Roman Botezat şi Asociaţia Tineretului Ortodox Român, Şcoala gimnazială Comuna Timişeşti, Colegiul naţional  “Ştefan cel Mare”, Şcoala gimnazială Domnească “Grigore Ghica Vodă”, toate cu sediul în oraşul Târgu Neamţ.
                Părintele Roman Botezat, în cuvântul de adresare către elevii şi profesorii prezenţi în careu a menţionat că proiectul “Dăruieşte o carte peste Prut” are drept obiectiv colectarea de cărţi din instituţiile din România sus-numite pentru a fi distribuite copiilor din oraşul Donduşeni. Deasemnea preotul a  specificat că, în calitate de rimatetor de proiect , a socotit de cuviinţă să doneze cărţile şcolii care poartă numele unui mare poet, scriitor, autorul imnului de stat al ţării noastre, Alexei Mateevici. Le-a dorit elevilor să fie dornici de a culege înţelepciune din cărţile rimate în dar, precum pe vremuri a făcut-o cel al cărui nume îl poartă liceul.
            La rândul său, atât elevii, cât şi profesorii, au mulţumit părintelui Roman Botezat şi donatorilor de peste Prut pentru frumosul dar.
             Într-un scurt timp, cărţile şi-au luat locul pe rafturile bibliotecii şcolare , aşteptându-şi cititorii.

Angela Bujag, specialist principal – metodist, responsabil de activitatea bibliotecilor şcolare

13 mai 2016

Concursul literar ”La izvoarele înțelepciunii” la Rezina

”Ai să ajungi departe, fiindcă știi să vrei și vrei să știi”
Ionel Teodoreanu
       
        Concursul literar ”La izvoarele înțelepciunii”, an de an adună elevii în jurul cărții și are ca scop promovarea lecturii și familiarizarea cititorilor cu viața și activitatea numeroaselor personalități din literatura națională și universală. În acest context, Direcția Învățământ, Tineret și Sport (DÎTS) Rezina și Secția Cultură au organizat și susținut financiar cea de-a XXVI-ea ediție a concursului, ediție dedicată scriitorului român Ionel Teodoreanu .
       18 elevi ai claselor a VIII-a-a X-ea, veniți din 10 instituții de învățământ, au participat, vineri 13 mai 2016, la faza raională a concursuli ”La izvoarele înțelepciunii”. Participanții au fost salutați de Șeful DÎTS, dna Lilia Lazari, și colaboratorul Secției Cultură, dna Varvara Rusu.
       Interesant pentru participanți a fost filmulețul cu unele secvențe din viața și activitatea scriitorului. Întroducerea în temă s-a înfăptuit prin integrama propusă, ce conținea întrebări din viața și activitatea scriitorului, după care au urmat 2 probe: scris și oral.
       Conform punctajului acumulat, juriul a selectat 8 elevi:
-         locul I - Moraru Nicoleta și Roșca Alexandra,  eleve ale clasei a VIII-a a IP L/T ”Alexandru cel Bun” din Rezina, care au primit Diploma de onoare și premiu bănesc în sumă de 300 de lei;
-         locul II – Borș Nicoleta, IP L/T ”Alexandru cel Bun”, Didenco Victoria – IP G Cinișeuți, Blanari Dumitru, IP L/T ”Ștefan cel Mare”, care au primit Diploma de onoare și premiu bănesc în sumă de 200 de lei;
-         locul III – Dadu Maria, IP G Peciște, Marian Ana – IP G Echimăuți, Rusnac Cristian – IP L/T ”Ștefan cel Mare”, Afteniuc Daniela -L/T ”Evrika” din or. Râbnița, stimulați fiind cu Diploma de onoare și un premiu de 150 de lei;                   
-         10 elevi au primit Diplome de participare și premiu în sumă de 50 lei.
         De asemenea au fost menționați cu diplome și premii 6 persone care au contribuit la pregătirea participanților: Artin Lidia - bibliotecar, IP  L/T ”Alexandru cel Bun”, Pănuță Ala – bibliotecar, IP G Peciște, Marco Ludmila – bibliotecar, s. Echimăuți, Roșca Iulia – I PG Cinișeuți, Ciorbă Lidia –bibliotecar, IP L/T ”Ștefan cel Mare”; Duca Svetlana – bibliotecar, L/T ”Evrika”, or. Râbnița.
       La etapa republicană, care se va desfășura pe 22 mai 2016 în orașul Chișinău, vor prezenta raionul Rezina deținătorii diplomelor de gradul I - elevele clasei a VIII-a Moraru Nicoleta și Roșa Alexandra,  ambele  din  IP L/T ”Alexandru cel Bun” din or. Rezina. Le dorim succese și le așteptăm cu rezultate  frumoase.
  
Svetlana GUȘAN, specialist, metodist, DÎTS Rezina, responsabil mass-media 

15 aprilie 2016

La Biblioteca Gimnaziului din s.Rădulenii-Vechi, r.Floreşti. Şefa Bibliotecii: Sochircă Antonela  

 


 Общаясь с природой познаёшь её. А  когда обращаясь к книгам писателей, Ю. Збанецкого В. Бианки, Е.Чарушина, Г.Снегерёва, Ю. Збанецкого, то приходится удивляться, как этим писателям удалось подсмотреть удивительное в жизни животных.
  В. Бианки, который с детства общался с природой, в своих книгах предавал удивительный мир. В. Бианки в книге «Плавунчик» донёс до нас, как маленькая птичка плавунчик искала защит у человека. В другой книге В. Бианки «Чей нос лучше» писатель даёт детям понять, что все носы хороши и значительны для птиц, и предназначены к их образу жизни. В следующей книге В. Бианки «У кого дом лучше», дети узнают, что для каждого живого существа свой дом: у ежа – ямка под корягой, у дятла – дупло, а гнёздышки, у птиц для них самые лучшие домики. Не менее интересна книга В. Бианки «Кто чем поёт». На вопрос: Чем поют птицы? дети затрудняются ответить (2-й класс, хотя многие близки к правильному ответу). Прочитав книгу «Кто чем прёт?», дети узнают, что у птиц как и у людей есть голосовые связки, которые извлекают звук.
 Не менее интересны и книги Е. Чарушина. Книжка «Азур» рассказывает о птице азур, которая жила в клетке и наблюдала как собака с кошкой устраивали игрища. Птичку выпускали из клетки и своим свистом она привлекала к себе внимание. В другой книге Чарушина «Васька, Бобка  и крольчиха», рассказывается о преданности Бобки по отношению к крольчихе, Бобка сторожил крольчат от кота Васьки. Очень интересны Снегирёва. В одной из книг «Про пингвинов», мы узнаём о жизни на южном полюсе, где живут пингвины, как они охраняют своих птенцов, как обустраивают гнёзда, и как защищаются от врагов. Книжка Ю. Збанецкого «Щедрый ёжик» раскрывает нам доброту ёжика по отношению к человеку. В книге «Где ёжик?» интересно читать о животных – про ёжика, про уток, про собак, и про то как девочка приручила рыбок, про белочку. В конце детям были предложены загадки из книги «Кто на себя дом возьмёт» (русские народные загадки).

                           Колодезнова В. Н.                
Biblioteca de la Şcoala Primară ,,S. Vangheli”, nr. 21 în dialog cu utilizatorii


      Expoziţie de carte cu genericul ,,Adio, Toamnă Cosînzeană”;


       De ziua internaţională pentru toleranţă. Discuţie pe tema: ,,Sîntem oare noi toleranţi? Care  sînt dimensiunile toleranţei? (cl. IV A) 

      Revistă bibliografică de prezentare şi recomandare a literaturii pentru elevii  (cl. III A,  B, C) 


Raidul ,,Trăieşte carte!” (cl. I-IV). Ora ghicitorilor pentru elevii cl. I cu genericul: ,,Cimilică, cimilea, ghici ghicitoarea mea”.
 Realizator: Ţiglea Ana


Calendarul lunii noiembrie la Biblioteca Liceului Teoretic „N. Gogol”, mun.Bălţi 

Activităţi la Biblioteca gimnaziului Nr.3, mun. Bălţi

15.11.2013г. в библиотеке была оформлена книжная выставка к 120-летию, Виталия Бианки- писателя – натуралиста.


 25.11.2013г. в 6 классе проведен библиографический обзор произведений детского писателя Н. Н. Носова ( к 105-летию со дня рождения), присутствовало 22 ученика.29.11.2013г. для учащихся 3-4 классов проведены беседа и   громкие чтения рассказов В. Драгунского (к 100-летию) присутствовало 32 уч.


  A realzat: Маляр Алла Леонидовна


Promovarea revistei orale la Biblioteca Liceului Teoretic „M. Gorki”, mun. BălţiПословица – народная мудрость

Цели:
 Обобщение знаний учащихся о пословицах и поговорках.
       Расширение информационных знаний учащихся, знакомство с       сокровищами  общечеловеческой  культуры.
Формирование интереса и любви к народному творчеству.
·        Подготовительная работа: Заранее даю  учащимся задание: найти пословицы  и поговорки разных народов на любую тему. Класс можно поделить на несколько команд. Готовятся жетоны , которые учащиеся будут получать за каждый правильный ответ.

Ход мероприятия:
Пословица недаром молвится.
Библиотекарь:  Величайшее богатство народа – его язык. Тысячелетиями  живут  в слове несметные сокровища  человеческой мысли и опыта. Меткий и образный русский язык богат пословицами и поговорками.  Их десятки тысяч. Как на крыльях перелетают они из века в век, от одного поколения  к другому, и не видна та безграничная даль, куда устремляет свой полет эта крылатая мудрость.

 Пословицы и поговорки- это короткие, простые, но меткие и поучительные изречения. Они складывались еще до того, как появилась грамотность. В пословицах народ передавал детям и внукам свои заветные правила жизни, учил их уму- разуму. Старинные пословицы живут и сегодня – в разговоре, в книгах. Пословицы украшают нашу жизнь, делают ее  живой и остроумной. Русские писатели и поэты любили слушать, как  говорит народ, зачастую  используя  потом  его образные  меткие выражения в своих произведениях.
Пословица – жанр фольклора, краткое мудрое изречение, имеющее  поучительный  смысл.
       В пословице народный ум, народная  правда, мудрые суждения о жизни и людях.
Пословица поучает, предупреждает, советует и наставляет.
 

Класс делится на  3 группы. Даются фишки разного цвета,  учащиеся беру по одной и команды формируются  по цвету фишек.

Разминка:  продолжить пословицы и поговорки
Что посеешь……
Без труда….
Сделал дело…
В гостях хорошо…
Взялся за гуж…
С кем поведешься…
Готовь сани летом…
Как аукнется…
За двумя зайцами погонишься…
Заставь  дурака  молиться…
Сколько волка не корми…
Чем дальше в лес…

 Первая страница: исправьте ошибки в пословицах

Что с возу упало, того не вырубишь топором.
Не плюй в колодец, вылетит  -не поймаешь
Хочешь  есть калачи, не откладывай на завтра.
Долог день до вечера, коли кушать нечего.
Один в поле – семеро с ложкой.
Чай пить – щепки летят.
Деньгами горю не поможешь.
Не говори « ура», пока не перепрыгнешь.
Не спеши ногами. торопись дело

Вторая страница: к пословицам и поговоркам разных народов подобрать аналогичную по смыслу русскую пословицу

1.    Булочника на хлебе не проведешь ( Испанская пословица)
2.    В каждой семье есть черная овца(  английская пословица)
3.    У кого болтливый рот. У того тело в синяках  ( Финская пословица)
4.    Тот не заблудится. кто спрашивает  ( Английская пословица)
5.    И мудрец из тысячи раз один раз ошибается ( Японская пословица)
6.    Неторпливый  слон раньше достигнет цели, чем резвый жеребец.( Вьетнамская пословица)
7.    Где нет фруктов, там и свекла сойдет за апельсин ( Иранская пословица)
8.   Леди, покидающая автомобиль, убыстряет его скорость.( Английская пословица)
9.   Очень резво белка прыгает, а иной раз и срывается( Индонезийская)
       
 Третья страница:  вспомнить пословицы и поговорки, в которых упоминаются числа
1. Ум хорошо,….
2. У семи нянек…
3. Старый  друг..
4. Семь раз отмерь…
5. Семеро одного…
6. Один за всех…
7. Обещанного…
8. Не имей сто рублей..
9. За одного битого..
10. Двум смертям не бывать….

        Четвертая страница  -  замени высказывания пословицей
Учись всю жизнь…….

Береги время…….

Не торопись ,делай все аккуратно…….

Не хорошо заглядывать на чужое…..

Люди , занимающиеся одним делом, хорошо понимают друг друга……..

                 Пятая страница: вставь  рисунок в пословицу
Дареному …..  в зубы не смотрят.

Когда …… на горе свиснет.

… рубят – щепки летят.

Не … так не мычи.

Не плюй  в ….. пригодится воды напиться.

Большому … большое плаванье.

Нашла …на камень.

Назвался … полезай в кузов.

Красна …перьем, а человек ученьем.

1.    Ложка.
2.    Книга.
3.    Иголка.
4.    Шило.
5.    Яблоко.
6.    Камень.
7.    Перо.
8.    Язык.
9.    Слово.
10.  Сани.
11.  Воз.
12.  Гусь.

Шестая страница :  вспомнить окончание пословицы

Ума палата…….

За двумя зайцами погонишься- …..

Два сапога - …..

Губа  не  дура,  ….

За одного битого ….

Пьяному море ……

Один в поле …..

Кто старое помянет, …..

Старый конь, ….

Прочти пословицу и объясни их смысл:

Грамоте учиться  всегда пригодиться.

Час побережешься – век проживешь.

Поклониться – голова не  отломится.

Когда берешь – чванься, а взял – кланяйся.

Дареному коню в зубы не смотрят.
Что посеешь, то и пожнешь.
Цени по заслугам. А не по услугам.
A realizat: Шейко О. Я

       Activităţi la Biblioteca gimnaziului Nr.6, mun. Bălţi

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Paste fericit si Hristos a Inviat!

Forme și metode de promovare a lecturii la Biblioteca Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” mun. Bălţi

Promovarea lecturii prin activități cultural-educative Scopul – promovarea celor mai interesante, mai importante cărți din diferite domenii, pe diferite teme. ·Săptămîna lecturii și a cărții ·Ore literare ·Expoziții de cărți ·Ora poveștilor ·Victorine ·Concursuri ·Jocuri literare ·Sinteze bibliografice

Expoziții de carte -o formă răspîndită încă în sec. XIX. După scopul și conținutul lor expozițiile se grupează în: Expoziții informaționale Scopul  - informarea sistematică a intrarilor noi. Expoziții tematice Scopul  - expunerea celor mai valoroase documente la o anumită temă.