Treceți la conținutul principal

Comunicat Privind Întrunirea profesională a bibliotecarilor din Nordul Republicii Moldova, 27 aprilie 2018, Bălţi

La  27 aprilie 2018  a avut  loc Întrunirea  profesională a bibliotecarilor din învăţământ din Nordul Republicii Moldova, organizată de Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic Departamental de comun acord cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţământului din 15 raioane de Nord şi mun.Bălţi.
Au participat 40 de specialişti - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţământul profesional tehnic din OLSDÎ,  bibliotecari şcolari, de colegiu şi  şcoli profesionale.
Moderator: Elena Harconiţa, director BŞ USARB, membru al Consiliului Biblioteconomic Naţional.
În cadrul întrunirii au fost trecute în revistă importante evenimente profesionale la început de an 2018: Simpozionul științific Anul Bibliologic 2017, ediția aXXVII-a, cu genericul ,,Bibliotecile în perspectiva dezvoltării durabile: dimensiuni biblioteconomice și umane”, desfăşurat la Biblioteca Naţională a R. Moldova  - Elena Ţurcan, bibliotecar;  Realizarea Proiectului  IFLA Atelierul de instruire privind Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU - Lina Mihaluţa, director adjunct.
În cadrul Simpozionului Anul Bibliologic 2017, Sesiunea de postere şi publicaţii editate în anul 2017,  Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost prezentă cu 3 postere, expoziţie  de  10  documente recent apărute, comunicare şi videospot privind activităţile  realizate  de  Centrul Biblioteconomic Departamental USARB în anul 2017.
La 23 aprilie 2018, de Ziua Bibliotecarului, în cadrul evenimentului GALEX 2018  ediţia a VIII-a, Bibliotecii Științifice a Universității de Stat ,,Alecu Russo" din Bălți, director Elena Harconița, i-a fost decernat Premiul Național GALEX pentru Cel mai reușit proiect de promovare a imaginii Bibliotecii.
            În continuarea şedinţei Elena Harconiţa a prezentat proiectele discutate în cadrul Consiliului Biblioteconomic Naţional, inclusiv  Proiectul: Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, lansând apelul către responsabilii de activitatea bibliotecilor şcolare de a contribui cu propuneri şi completări în elaborarea lui. Directoarea Elena Harconiţa, a prezentat  şi o sintezastatistică a anului 2017 privind activitatea bibliotecilor şcolare în contextulSistemului Naţional de Biblioteci din R. Moldova. Conform studiului în Republica Moldova funcţionează 2720 de biblioteci, din care  cele de învăţământ şi specializate constituie 1 382 , din ele 1 220 biblioteci şcolare (176 municipale, 153 urbane şi 891 rurale) cu 39 (oprimizarea şcolilor) mai puţin decât în anul precedent.
      Despre parcursul de colaborare 2017 şi perspectivele 2018 a CentruluiBiblioteconomic Departamental  USARB au relatat Elena Stratan, bibliotecar principal şi Elena Ţurcan, bibliotecar, amintind că unul din cele mai remarcabile evenimente găzduite  de USARB în anul 2017 a fost  Conferinţa Anuală ABRM Transformăm Bibliotecile – Transformăm Comunitățile.
            Elena Stratan şi Tatiana Prian au prezentat, de asemenea,  baza de date  aBibliotecilor  Şcolare din RepublicaMoldova - un important instrument de informare şi facilitare a comunicării profesionale.
            Valentina Topalo şi Silvia Ciobanu au vorbit despre  Raportul- 2017 a  Zilei  Bibliotecarului şi Zilei Naţionale deSensibilizare privind bibliotecile în R.Moldova,   precum  şi despre evenimentul respectiv  în anul 2018.   Instituirea unei astfel de sărbători  vine  ca parte componentă a  Proiectului LNSS – Serviciide suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia,Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformareabibliotecilor, în care participă BŞ USARB împreună cu BŞ a Academiei de Administrare Publică şi bibliotecile academice din Armenia şi Belarus, alături de partenerii europeni – Irlanda, Grecia, România, Germania.
       În cadrul întrunirii profesionale a fost  desfăşurat  Atelierul:  Spaţiul informaţional unic al biblioteciloruniversitare - catalogul electronic ExLibris Primo şi RepozitoriileInstituţionale în atenţia bibliotecilor şcolare, formator Lina Mihaluţa, director adjunct. Bibliotecarii au fost familiarizaţi cu oportunităţile  de care beneficiază astăzi  nu numai comunitatea academică  naţională, dar şi utilizatorii din afara ţării.  Formabilii au fost instruiţi  în vederea accesării şi descărcării de conţinuturi din catalogul partajat a 7 biblioteci universitare din R.Moldova http://primo.libuniv.md/
       Cu explicaţii despre noua procedură de achitare  a cotizaţiilor de membru al ABRM a intervenit  Lina Mihaluţa.
            În urma discuţiilor a fost determinată tema următoarei şedinţe care va avea loc în luna octombrie, în cadrul Lunarului  bibliotecilor şcolare.
 
            În final, au fost înmânate Certificatele de participare. Portofoliul digital  al  Întrunirii a fost difuzat pe stik  şi on-line tuturor participanţilor.
           Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Paste fericit si Hristos a Inviat!

Forme și metode de promovare a lecturii la Biblioteca Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” mun. Bălţi

Promovarea lecturii prin activități cultural-educative Scopul – promovarea celor mai interesante, mai importante cărți din diferite domenii, pe diferite teme. ·Săptămîna lecturii și a cărții ·Ore literare ·Expoziții de cărți ·Ora poveștilor ·Victorine ·Concursuri ·Jocuri literare ·Sinteze bibliografice

Expoziții de carte -o formă răspîndită încă în sec. XIX. După scopul și conținutul lor expozițiile se grupează în: Expoziții informaționale Scopul  - informarea sistematică a intrarilor noi. Expoziții tematice Scopul  - expunerea celor mai valoroase documente la o anumită temă.