marți, 11 aprilie 2017

Omagiu veşniciei

„Cartea este cea mai genială zămislire a   omenirii. Ca noţiune, cartea nu va dispărea niciodată, ea este simbolul veşniciei.
Una dintre cele mai plăcute şi folositoare îndeletniciri este lectura. A învăţa să citeşti înseamnă a învăţa să gândeşti. Cărţile sunt necesare pentru fiecare om. De cărţi are nevoie întreaga omenire.
În acest context, al 27 an se organizează concursul literar ,,La izvoarele înţelepciunii’’.
A XXVII-a ediţie a concursului este dedicată scriitorului Petre Ispirescu-tipograf, folclorist, publicist, traducător. Cine dintre noi nu-şi aminteşte fiorul plăcut la auzul cuvintelor magice ,, A fost odată ca niciodată...”, când bunica, mama, mai rar tata, ne citea din basmele fermecătoare ale lui Ion Creangă, Mihai Eminescu, Petre Ispirescu, ş.a. Din basmele copilăriei am învăţat ce este bine şi ce este rău, ce înseamnă să fii curajos, bun la suflet şi săritor la nevoie. Copilăria noastră a fost însoţită de Feţi Frumoşi, Ilene Cosânzene, Zâne, Balauri şi alte personaje.
În cadrul concursului ,, La izvoarele înţelepciunii”, etapa locală, în incinta LT ,,Mihai Eminescu” din satul Sudarca, raionul Donduşeni,  a avut loc o sărbătoare de suflet, dedicată creaţiei nemuritoare a lui Petre Ispirescu.
La activitate au participat clasele a V - a VII, elevi din clasele mai mari, profesorii din instituţie.
 Copiii au citit cu plăcere basmele, ca apoi să-şi demonstreze cunoştinţele la concurs. Elevii clasei a VII-a au prezentat desene inspirate dintr-un basm preferat. Elevii clasei a VI-a au relatat pe scurt conţinutul poveştilor, care i-au impresionat mai mult. Elevii clasei a V-a au înscenat povestea cunoscută şi plină de învăţăminte a scriitorului ,,Sarea în bucate”. Şi copiii participanţi, şi cei din sală au rămas mulţumiţi de activitatea desfăşurată. Interesul pentru lectură a fost stimulat cu măiestrie de către elevii participanţi  în cadrul concursului. După activitate mulţi dintre cei prezenţi au mers îndată la bibliotecă pentru a împrumuta cartea de basme a lui Petre Ispirescu. 
Pentru etapa raională a concursului ,,La izvoarele înţelepciunii a fost selectat cel mai bună elevă (Brinza Dana, eleva clasei VII-a) participantă la etapa locală, care a dat dovadă de cunoştinţe trainice despre viaţa şi activitatea scriitorului.
Şefa bibliotecii LT,,Mihai Eminescu” Sudarca,
Raionul Donduşeni, Donici GalinaNiciun comentariu: