vineri, 24 februarie 2017

Decada bibliotecii şcolare la LT„Mihai Eminescu”

 În cadrul decadei bibliotecii şcolare, desfăşurată în perioada 06.02 – 13.02.17, mai activ decât de obicei a fost promovată cartea, lectura ca mijloc de educaţie a tinerei generaţii şi de formare a personalităţii. Concursul literar „Ştie cel care citeşte” a avut loc în clasa a VI-a „E” (24 elevi). Fiind orientat spre toţi acei cărora le plac poveştile, scopul acestuia a fost stimularea lecturii şi promovarea valorilor naţionale. A fost o adevărată lecţie pentru suflet, căci cei prezenţi şi-au îmbogăţit cunoştinţele, aflând multe lucruri captivante; şi-au împărtăşit experienţe şi preferinţe. Entuziasmaţi, au ştiut să răspundă la întrebările pregătite, au demonstrat abilităţi de comunicare şi au manifestat creativitate şi originalitate. Concluzia elevilor a demonstrat un adevăr vital al cărui mesaj trebuie transformat în principiu existenţial: Cartea, oricare ar fi ea, ne învaţă să nu trădăm aproapele şi trecutul. 
Un rol important în descoperirea farmecului lecturii îl au lecţiile bibliografice. Una dintre ele, realizată în clasa a IV-a „A” (25 elevi) – „Cartea, lectura şi rolul lor în viaţa omului” – a avut un succes enorm. Elevii au fost familiarizaţi cu aspecte importante din viaţa şi esenţa cărţii: să-i cunoască calea parcursă, să aibă atitudine grijulie faţă de ea. De asemenea, s-a vorbit despre pasiunea pentru lectură a multor oameni iluştri, au fost evocate aprecieri, poezii, gânduri înţelepte despre bibliotecă, carte şi lectură. 
Prezentarea expoziţiei „Cărţi jubiliare – 2017, desfăşurată în clasa a VI-a „B” (24 elevi), a avut ca scop promovarea celor mai interesante şi mai importante cărţi din diferite domenii. Această activitate a urmărit popularizarea literaturii ca modalitate de eficientizare a procesului instructiv-educativ şi dezvoltarea, la elevi, a orizontului cultural şi a competenţelor de gândire şi de comunicare. Cele mai importante cărţi omagiate anul acesta i-au atras pe elevi într-o lume miraculoasă; trecând prin etapele apariţiei fiecăreia, elevii au descoperit preferinţele scriitorilor şi şi-au raportat propriile interese la cele ale societăţii din care fac parte. Activitatea „Parada cărţilor citite”, petrecută în clasa a V-a „A” (27 elevi), de asemenea a fost utilă elevilor, scopul ei fiind motivarea elevilor pentru lectură, cultivarea plăcerii de a se apropia de bibliotecă şi de carte. La început s-a vorbit despre importanţa lecturii, după care elevii au prezentat şi argumentat frumos momentele cele mai captivante din cărţile preferate. Multe cărţi au provocat curiozitatea copiilor, ei au răspuns corect şi creativ la întrebările oponenţilor, au dat dovadă de cunoaşterea conţinutului cărţilor. Concluzia evenimentului desfăşurat nu s-a lăsat aşteptată: Cartea este minunea minunilor şi cel mai sigur şi plăcut prieten. 
La convorbirea „Bunele maniere - arta de a trăi cu eleganţă ” au participat elevii clasei a V-a „D” (30 elevi). Ca evocare li s-a propus să comenteze versuri şi un proverb indian „Florii i se cere parfum , iar omului politeţe” şi, deoarece bunele maniere vin mai mult din cei şapte ani de acasă, elevilor li s-au propus, spre studiu, pe grupe, diferite situaţii din viaţă. Prin răspunsuri şi argumentări, ei au dat dovadă de cunoaşterea regulilor bunelor maniere, şi de asemenea sau implicat serios în discuţie, venind cu exemple de situaţii similare din viaţa lor. În final, elevii au anunţat unanim că regula de aur este necesitatea de a se stima reciproc. 
Elevii clasei a II-a „F” (32 elevi) au avut plăcerea de a vizita biblioteca, în cadrul excursiei „Familiarizarea elevilor cu biblioteca”. Ei au făcut cunoştinţă cu biblioteca, cu noţiunea de „bibliotecă” şi regulile de utilizare şi păstrare a cărţilor, au văzut structura fondului bibliotecii şi aranjarea colecţiilor pe rafturi. Elevii au aflat multe lucruri utile, şi în concluzie au spus că: biblioteca este locul unde mergem să citim, să discutăm, să ne îmbogăţim vocabularul, să ne întîlnim cu cartea. În ansamblu, toate activităţile promovate sunt bine cunoscute şi solicitate de cititori, deoarece stimulează interesul faţă de lectură. Elevii s-au îmbogăţit spiritual şi au călătorit imaginar în lumea cărţilor. Fiecare activitate a fost însoţită de expoziţii de cărţi, care întocmite frecvent, atrag cititorul şi generează interes pentru temele propuse, pentru evenimente marcante, date remarcabile sau creaţiile unui scriitor. În cocncluzie: s-a atestat o creştere considerabilă a numarului de cititori, s-a ameliorat frecvenţa circulaţiei cărţii şi s-au lărgit preferinţele literare. 

Valentina Tîrnovan, şefa bibliotecii

Niciun comentariu: