Treceți la conținutul principal

Înscrierea la cursul de formare continuă Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării

 ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILORSecţia de Formare Continuă a USM în colaborarea cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova şi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi anunţă înscrierea la cursul de formare continuă a personalului de specialitate din biblioteci.
1)      În perioada 11-15 aprilie 2016 se organizează cursul de formare continuă la tema:
Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore)
Grupul ţintă: Bibliotecari cu studii superioare, precum şi specialiştii cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajaţi în bibliotecile din Zona Nord a ţării şi care solicită conferirea categoriei de calificare.
Înscrierea la curs se desfăşoară în perioada 9 martie 2016 – 3 aprilie 2016.
Grupa se organizează dacă la curs s-au înscris cel puţin 15 persoane.
Pentru înscrierea la curs se completează fişa de înscrierea (ataşată la acest mesaj) şi se anexează următoarele documente:
1.      Copia buletinului de identitate
2.      Copia diplomei
3.      Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)
Pentru înscrierea la curs solicitanţii se adresează personal la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi sau pot expedia fişierul cu documente la adresa de e-mailelena.stratan1@gmail.com
Mesajul trimis va avea ca subiect menţiunea înscrierea la cursul Bazele Biblioteconomiei, iar numele cu care trebuie definit fişierul va fi numele şi prenumele candidatului.
Costul cursului este de 450 lei
Persoana de contact din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice USARB
Elena Stratan
Şef serviciu Cercetare. Asistenţă de Specialitate,
Biblioteca Ştiinţifică USARB
str. Puşkin, 38, Bălţi, 3121 Republica Moldova
tel.: 0 (231) 52427

Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-57-74-86; (373-22)-24-42-48


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Paste fericit si Hristos a Inviat!

Forme și metode de promovare a lecturii la Biblioteca Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” mun. Bălţi

Promovarea lecturii prin activități cultural-educative Scopul – promovarea celor mai interesante, mai importante cărți din diferite domenii, pe diferite teme. ·Săptămîna lecturii și a cărții ·Ore literare ·Expoziții de cărți ·Ora poveștilor ·Victorine ·Concursuri ·Jocuri literare ·Sinteze bibliografice

Expoziții de carte -o formă răspîndită încă în sec. XIX. După scopul și conținutul lor expozițiile se grupează în: Expoziții informaționale Scopul  - informarea sistematică a intrarilor noi. Expoziții tematice Scopul  - expunerea celor mai valoroase documente la o anumită temă.

Atelierul profesional Aplicarea Standardului “Indicatori de performanţă pentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt

Bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldovasînt invitaţipe data de 16 mai – la Biblioteca Ştiinţifică, unde va avea loc  Atelierul profesional Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt.
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova FILIALA BIBLIOTECI DE  ÎNVĂŢĂMÎNT DIN  NORD (BIN)  A  ABRM Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” - Centrul Biblioteconomic
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova, tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usb.md,http://libruniv.usb.md
16 mai 2012, miercuri
Atelier profesional
Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci”-    ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt
Priorităţi 2012
Proiectul Internaţional Anul Bibliotecilor Anul promovării competenţelor profesionale bibliotecare - Recoma…