joi, 24 martie 2016

Înscrierea la cursul de formare continuă Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării

 ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILORSecţia de Formare Continuă a USM în colaborarea cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova şi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi anunţă înscrierea la cursul de formare continuă a personalului de specialitate din biblioteci.
1)      În perioada 11-15 aprilie 2016 se organizează cursul de formare continuă la tema:
Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore)
Grupul ţintă: Bibliotecari cu studii superioare, precum şi specialiştii cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajaţi în bibliotecile din Zona Nord a ţării şi care solicită conferirea categoriei de calificare.
Înscrierea la curs se desfăşoară în perioada 9 martie 2016 – 3 aprilie 2016.
Grupa se organizează dacă la curs s-au înscris cel puţin 15 persoane.
Pentru înscrierea la curs se completează fişa de înscrierea (ataşată la acest mesaj) şi se anexează următoarele documente:
1.      Copia buletinului de identitate
2.      Copia diplomei
3.      Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)
Pentru înscrierea la curs solicitanţii se adresează personal la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi sau pot expedia fişierul cu documente la adresa de e-mailelena.stratan1@gmail.com
Mesajul trimis va avea ca subiect menţiunea înscrierea la cursul Bazele Biblioteconomiei, iar numele cu care trebuie definit fişierul va fi numele şi prenumele candidatului.
Costul cursului este de 450 lei
Persoana de contact din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice USARB
Elena Stratan
Şef serviciu Cercetare. Asistenţă de Specialitate,
Biblioteca Ştiinţifică USARB
str. Puşkin, 38, Bălţi, 3121 Republica Moldova
tel.: 0 (231) 52427

Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-57-74-86; (373-22)-24-42-48


Niciun comentariu: