marți, 8 decembrie 2015

Management de performanţă în biblioteca şcolară

În data de 4 decembrie 2015 la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Edineț a avut loc lansarea oficială a Laboratorului raional al bibliotecarilor școlari  cu genericul "e-Bibliotec@ noastră". Organizatori: Ministerul Educaţiei al RM, Direcţia Educaţie a Consiliului  Raional Edineţ, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Edineţ în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo  din Bălţi – Centru Biblioteconomic Zona de Nord a RM.
   
La eveniment au participat oficialităţi raionale, reprezentanţi ai Centrului Biblioteconomic din Nord, bibliotecarii şcolari din raion, cadre didactice, elevi.


Şedinţa de iniţere a inclus: cuvîntul de salut din partea  Galinei Musteaţă, şef DECR Edineţ;  cartea de vizită a liceului prezentată de Natalia Cojocaru, directorul LT şi moderatoarea întîlnirii; obiectivele şi programul Laboratorului raional al bibliotecarilor şcolari, trecut în revistă de  către Olesea Cogut, specialist coordonator, metodist DECR; prezentarea Bibliotecii / Centru de Informare şi Documentare (CDI) a LT de către Mariana Gorcinschi, profesor documentarist, LT M.Eminescu.

            A urmat activitatea extracurriculară La umbra copacului cu cărți,  în care s-au produs elevi ai LT, muze, scriitori, poeţi, bibliotecari, acţiune moderată de Natalia Cojocaru şi Adela Ropot, profesori de limba şi literatura română. 

Biblioteca dincolo de bibliotecă – Centrul de Documentare şi Informare, noul statut al bibliotecii LT, aplicat conform experienţelor europene, a fost evidenţiat în prezentarea directorului liceului Natalia Cojocaru.
În continuare, Holul LT a fost gazda unui Tîrg de caritate, organizat de Mihaela Hahuleac, director-adjunct.
            A urmat un Master class cu genericul e-Bibliotec@ noastră şi Atelierul Instrumente de lucru ce contrubuie la dezvoltarea competenţei de a învăţa să înveţi, realizat de profesorii LT, susţinuţi de elevi : Limba și literatura română - A. Ropot, N. Cojocaru, prof. de limba şi literatura română; Limba engleză - L. Tiuliuliuc, prof. de limba engleză; Limba franceză - S. Beltei, prof. de limba franceză; Discipline socio-umane - E. Cosovan, prof. de istorie; Consiliul elevilor/Dirigenție - M. Hahuleac, director-adjunct; M. Rusnac, preş. al Consiliului elevilor; A. Moraru, membru al CNE; Ciclul primar - S. Dociu, S. Marchici, învăţătoare.

             Din partea Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat Alecu Russo – Centru Bibliotreconomic pentru 560 biblioteci şcolare din Nordul RM şi mun.Bălţi şi a Filialei BIN – Biblioteci de învăţămînt din Nord a ABRM, a participat Elena Stratan, şef serviciu  Cercetare. Asistență de Specialitate, cu informaţii privind Formarea continuă a bibliotecarilor – factor important în educaţia culturii informaţiei prin dezvoltarea interesului elevilor pentru carte şi pentru lectură. Dumneaei a insistat, în special, asupra cursurilor de formare profesională de scurtă durată Bazele Biblioteconomiei si Stiintelor Informarii (75 ore), organizate de  Secţia de Formare Continuă a USM în colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova pe 10-19 decembrie 2015 la Biblioteca Ştiinţifică USARB. De asemenea, a prezentat lucrarea Întruniri profesionale în Filiala BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord, anii 2007-2015, o sinteză a parcursului de formare profesională a bibliotecarilor şcolari din nordul Republicii Moldova. Bibliotecarii au fost informaţi despre noile schimbări ce s-au produs în Forma 6C – Raport statistic anual privind activitatea bibliotecilor şi notele explicative la el.

      În follow-up, moderat de Olesea Cogut, specialist coordonator, metodist DECR şi Victor Rotaru, şef CM DECR Edineţ, s-a ţinut un dialog eficient privind aplicarea inovaţiei în biblioteca şcolară, posibilităţile de formare profesională continua, dezvoltarea şi extinderea managementului inovaţional în structurile infodocumentare, un exemplu în acest sens demonstrînd Biblioteca/CDI, LT „Mihai Eminescu” din Edineț care prin activităţi performante şi servicii inovative precum lansarea unui laborator profesional original, master-class de excepţie va amplifica valoarea şi imaginea bibliotecii şcolare în comunitatea şcolară şi profesională.
            Felicitări organizatorilor, întregii echipe manageriale, tuturor actorilor implicaţi (cadre didactice, profesori-documentarişti, bibliotecari, elevi )  pentru această reuşită profesională.


Elena Stratan, Șef Serviciu Cerecetare. Asistență de Specialitate,
Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Balti

                                                                                   e-mail: stratan.elena@mail.ru

Niciun comentariu: