Treceți la conținutul principal

Invitaţie la Şedinţa profesională în cadrul Filialei BIN (Biblioteci de învăţămînt din Nord) a ABRM

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
FILIALA BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN NORD (BIN) A ABRM
Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic


str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova,
tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usarb.md, http://libruniv.usarb.md

                          ŞEDINŢA PROFESIONALĂ
Vineri, 11 decembrie 2015


Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţămîntul profesional tehnic din OLSDÎ, zona de NORD a Republicii Moldova (15 raioane şi mun. Bălţi).

Locul desfăşurării: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”,
                                Sala de Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun. Bălţi.

PROGRAM

09.45 - 10.00 Înregistrarea participanţilor. Mesaje de salut
10.00 – 12.30 Discursuri. Comunicări

Prezentări:
-          Acte curente emise de Ministerul Educaţiei al R. Moldova:
             Standardele minime de dotare a şcolilor primare, gimnaziilor şi liceelor cu mijloace TIC, aprobate prin Ordinul nr. 581 din 24.06.2015.
              Aprobarea standardelor minime de dotare a instituţiilor cu mijloace TIC a instituţiiilor din învăţămîntul profesional tehnic, Ordinul nr. 1043 din 29.10.2015
             Constituirea Consiliului Bibliotecilor din învăţămîntul general, profesional şi superior din RM pe lîngă Ministerul Educaţiei. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Bibliotecilor din învăţămîntul general, profesional şi superior din RM. Ordinul nr. 792 din 30.07.2015.
               Proiect de Ordin: Standarde minime de dotare a bibliotecilor şcolare cu mijloace TIC.
Ana Plamadeala, consultant, Direcţia e-Transformare şi Informatizare

-       Regulamentul Privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci din Republica Moldova, aprobat la şedinţa Consiliului Biblioteconomic Naţional de pe lîngă Ministerul Culturii al RM.
Elena Harconiţa, directorul BŞ USARB, Preşedintele Filialei BIN ABRM

-          Programul de activitate al Filialei BIN pentru anul 2016. Raport de activitate 2015
-          Forma 6C – Raport statistic anual privind activitatea bibliotecilor. Note explicative pentru completarea formularului.
-          FIŞA DE EVALUARE a bibliotecii din învățămîntul preuniversitar şi profesional ethnic, activitate din programul Consiliului Bibliotecilor din Învăţămînt de pe lîngă Ministerul Educaţiei al R. Moldova.
Elena Harconiţa, directorul BŞ USARB, Preşedintele Filialei BIN ABRM
Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate
    Diseminare:
-          Conferința anuală a ABRM cu genericul Biblioteci dinamice: confruntări, experiențe, succese.
Lina Mihaluţa, director adjunct,
Mihaela Staver, bibliotecar principal,
Elena Ţurcan, bibliotecar, BŞ USARB
-          Conferinţa Naţională a Managerilor de biblioteci: Consolidarea sistemului naţional de biblioteci: Imperativ, necesitate, soluţii.
Elena Harconiţa, directorul BŞ USARB, Preşedintele Filialei BIN ABRM

Experienţe inovative:
-          Inaugurarea Laboratorului raional al bibliotecarilor şcolari la LT Mihai Eminescu, Edineţ
            Olesea Cogut, specialist coordonator, metodist DECR Edineţ

12.30 – 13.30 Pauză de cafea
13.30 – 14.00 Chestiuni de organizare. Înmînarea certificatelor de participare.

         -       Distribuirea formularului Forma 6-c - Raport de activitate a bibliotecii în anul 2015
         -       Actualizarea bazei de date a membrilor ABRM, inclusiv Filiala BIN
         -       Cotizaţii ABRM 2014-2016
Lina Mihaluţa, director adjunct
În mapa participantului:
-            Suport didactic (pe stick)
-            Forma 6-c
-            Donaţii de documente

Echipa de organizare:
Elena HARCONIŢA, directorul Biblioteca Ştiinţifică USARB - elena.harconita@mail.ru
Lina MIHALUŢA, director-adjunct - aculina12@mail.ru
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate - elena.stratan1@gmail.com
Asistenţa tehnică: Igor AFATIN, director-adjunct Informatizare - iga_ike@mail.ru
Designer / fotograf: Silvia CIOBANU, şef Centrul Marketing. Activitate editorială - sciobanu64@gmail.comComentarii

Postări populare de pe acest blog

Paste fericit si Hristos a Inviat!

Forme și metode de promovare a lecturii la Biblioteca Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” mun. Bălţi

Promovarea lecturii prin activități cultural-educative Scopul – promovarea celor mai interesante, mai importante cărți din diferite domenii, pe diferite teme. ·Săptămîna lecturii și a cărții ·Ore literare ·Expoziții de cărți ·Ora poveștilor ·Victorine ·Concursuri ·Jocuri literare ·Sinteze bibliografice

Expoziții de carte -o formă răspîndită încă în sec. XIX. După scopul și conținutul lor expozițiile se grupează în: Expoziții informaționale Scopul  - informarea sistematică a intrarilor noi. Expoziții tematice Scopul  - expunerea celor mai valoroase documente la o anumită temă.

Atelierul profesional Aplicarea Standardului “Indicatori de performanţă pentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt

Bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldovasînt invitaţipe data de 16 mai – la Biblioteca Ştiinţifică, unde va avea loc  Atelierul profesional Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt.
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova FILIALA BIBLIOTECI DE  ÎNVĂŢĂMÎNT DIN  NORD (BIN)  A  ABRM Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” - Centrul Biblioteconomic
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova, tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usb.md,http://libruniv.usb.md
16 mai 2012, miercuri
Atelier profesional
Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci”-    ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt
Priorităţi 2012
Proiectul Internaţional Anul Bibliotecilor Anul promovării competenţelor profesionale bibliotecare - Recoma…