luni, 7 decembrie 2015

Cursurile de formare profesională de scurtă durată Bazele Biblioteconomiei si Stiintelor Informarii la Bălţi, la Biblioteca Ştiinţifică USARB

În atenţia  specialiştilor coordonatori ai DGITS, responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare, bibliotecilor de colegiu şi şcoli profesionale din raioanele de Nord şi mun.Bălţi,


Mult stimati colegi,


Pe 10-19 decembrie 2015 Secţia de Formare Continuă a USM în colaborarea cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova organizează la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi cursurile  de formare profesională de scurtă durată Bazele Biblioteconomiei si Stiintelor Informarii.
Candidaţii care s-au înscris la cursuri vor prezenta  pe 10 decembrie urmatoarele acte: copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii, copia adeverintei de casatorie daca persoana şi-a schimbat numele si taxa de 450 lei.

Universitatea de Stat Alecu Russo” din Bălţi asigură cazarea în cămin (50 lei/ zi).
Cine nu va putea participa la acest curs (din anumite motive) vor putea să se programeze pentru cursul viitor care va fi promovat de formatorii USARB şi BM E.Coşeriu.

Cu mult respect, 

Directorul  BŞ USARB,


Elena Harconiţa, e-mail: elena.harconita@mail.ru„Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării” (75 ore)

PROGRAM
10 – 19 decembrie 2015
Desfăşurare: Bălţi, str. Puşkin, 38
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A.Russo” din Bălţi

Grupul ţintă: Bibliotecari cu studii superioare în alte domenii de formare profesională (nebiblioteconomice) care nu au grad de calificare
1)      10 decembrie 2015 (joi)
09.00 – 16.00 (Pauză 12.30 – 13.00)
Lidia Kulikovski
1.      Biblioteca şi societatea
2.      Biblioteca ca instituţie socială
3.      Rolul, locul şi funcţiile bibliotecii
2)      11 decembrie 2015 (vineri)
09.00 – 16.00 (Pauză 12.30 – 13.00)
Lidia Kulikovski
4.      Biblioteca ca sistem
5.      Tipologia bibliotecilor
6.      Reţele şi sisteme de biblioteci. Sistemul Naţional de Biblioteci din RM
7.      Sistemul de organizare a activităţii bibliotecilor. Consiliul Biblioteconomic Naţional

3)      16 decembrie 2015 (miercuri)
09.00 – 16.00 (Pauză 12.30 – 13.00)
Mariana Harjevschi
8.      Asociații profesionale (internaţionale şi naţionale)
9.      Cadrul legislativ al activităţii bibliotecilor din RM
10.  Deontologia profesională a bibliotecarului
4)      17 decembrie 2015 (joi)
09.00 – 16.00 (Pauză 12.30 – 13.00)
Tatiana Coşeri
11.  Bazele constituirii fondului documentar al bibliotecii

5)      15 decembrie 2015 (vineri)
09.00 – 16.00 (Pauză 12.30 – 13.00)
Ecaterina Scherlet
12.  Standardizarea activităţii bibliotecii
13.  Indicatori de activitate a bibliotecilor. Statistica de bibliotecă

6)      19 decembrie 2015 (sâmbătă)
09.00 – 16.00 (Pauză 12.30 – 13.00)
Natalia Cheradi
14.  Utilizatorii de informaţie


Evaluarea


Niciun comentariu: