Treceți la conținutul principal

Biblioteca gimnaziului – oază a cunoștințelor

Biblioteca gimnaziului – oază a cunoștințelor

 ,,Tot ce n-avem la naștere și de care avem nevoie
 cînd sîntem mari   ne este dat prin educație.
 Această educație ne vine de la natură,
de la oameni sau de la lucruri”.
 J.J.Rousseau

Un ales al destinului, modest din fire, responsabil, ambițios și devotat profesiei sale, îndrăgostit de miracolul cărților, omul potrivit la locul potrivit... Așa s-a afirmat și îl cunosc toți pe Domnul Valeriu Văzdăuțan - bibliotecar la biblioteca școlară a gimnaziului ,,Constantin Negruzzi” din satul Tîrnova, Dondușeni.

A cucerit stima și respectul colegilor de lucru și al elevilor prin erudiție, competență profesională, simplitate, bucuria și povara dragostei de oameni și modul deschis de a comunica cu ei.
La culmea celor de peste 35 de ani de activitate nu-și mai concepe existența în afara instituției în care activează și în special acum, cînd i s-a realizat visul la care aspira demult atît Domnul Valeriu, cît și administrația gimnaziului, cadrele didactice și elevii - de a avea o bibliotecă modernă, după ultimul suflu al timpului și fără de care o școală contemporană nu poate oferi studii de calitate.


În anul curent de studii, grație eforturilor depuse de managerul școlar, dna Lîsîi Larisa, ,,Imperiul Cărții” a fost transferat într-o nouă încăpere bine amenajată, înzestrată cu mobilier nou corespunzător, destinat atît pentru păstrarea fondului de  carte, cît și pentru confortul cititorilor.
În arsenalul său biblioteca are 25 577 exemplare de carte sistematizate cu iscusință, dispune de cinci calculatoare cu conectare la internet. De curînd fondul ei a fost îmbogățit cu literatură științifică, artistică, materiale didactice în sumă de 19 mii 600 lei.


În acest imens ocean de informație, doar bibliotecarul este Suveran, le știe pe toate, iar din tezaurul său spiritual împarte cu bunăvoință și dăruire tuturor.
În mediul rural, unde sînt mai puține locuri de agrement și cînd copiii devin tot mai dependenți de calculotoare și telefoane mobile, biblioteca este locul ideal de a petrece timpul util și plăcut.


O bună parte din elevii noștri dau predilecție cărții, iar la recreații și după ore vin în număr mare la bibliotecă, solicitînd inforrmație din enciclopedii, dicționare, presă periodică.
În dependență de particularitățile de vîrstă ale elevilor sînt solicitate poveștile, literatura artistică și cea recomandată de profesori la disciplinile de stidii.
Biblioteca oferă hrana spirituală pentru elevii de diferite vîrste, educă o cultură civică autentică, iar bibliotecarul menține și desfășoară activitatea ei prin organizarea expozițiilor cu tematică diversă, a activităților extracurriculare, victorine, concursuri. Anual, elevii noștri, fiind ghidați de Domnul Văzdăuțan participă la concursul raional ,,La izvoarele înțelepciunii”, de la care se întorc cu locuri premiante.


Pe bună dreptate biblioteca este considerată o oază a cunoștințelor, izvorul nesecat de înțelepciune din care sorbim cu toții și ne ridicăm tot mai sus pe treptele spiritualității.
Angela Bujag, specialist - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţămîntului din Donduşeni, e-mail: abujag@rambler.ru

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Paste fericit si Hristos a Inviat!

Forme și metode de promovare a lecturii la Biblioteca Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” mun. Bălţi

Promovarea lecturii prin activități cultural-educative Scopul – promovarea celor mai interesante, mai importante cărți din diferite domenii, pe diferite teme. ·Săptămîna lecturii și a cărții ·Ore literare ·Expoziții de cărți ·Ora poveștilor ·Victorine ·Concursuri ·Jocuri literare ·Sinteze bibliografice

Expoziții de carte -o formă răspîndită încă în sec. XIX. După scopul și conținutul lor expozițiile se grupează în: Expoziții informaționale Scopul  - informarea sistematică a intrarilor noi. Expoziții tematice Scopul  - expunerea celor mai valoroase documente la o anumită temă.

Atelierul profesional Aplicarea Standardului “Indicatori de performanţă pentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt

Bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldovasînt invitaţipe data de 16 mai – la Biblioteca Ştiinţifică, unde va avea loc  Atelierul profesional Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt.
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova FILIALA BIBLIOTECI DE  ÎNVĂŢĂMÎNT DIN  NORD (BIN)  A  ABRM Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” - Centrul Biblioteconomic
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova, tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usb.md,http://libruniv.usb.md
16 mai 2012, miercuri
Atelier profesional
Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci”-    ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt
Priorităţi 2012
Proiectul Internaţional Anul Bibliotecilor Anul promovării competenţelor profesionale bibliotecare - Recoma…