joi, 26 noiembrie 2015

Diseminarea informaţiilor de la reuniunile profesionale naţionale

La 18 noiembrie 2015 la Biblioteca Ştiinţifică USARB  a avut loc şedinţa de diseminare privind participarea  bibliotecarilor universitari bălţeni  la reuniunile profesionale naţionale.
 Lina MIHALUŢA, director adjunct, a relatat despre Conferința satelit „Biblioteci universitare și specializate: partajare, colaborare și acces”, organizată de  Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, secțiunea Biblioteci universitare și specializate,  în ziua de 4 noiembrie 2015 la Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova. Dumneaei a trecut în revistă prezentările din cadrul conferinţei privind provocările bibliotecilor în contextul învățământului modern. În ziua de  5 noiembrie 2015,  în Institutul Muncii,  şi-a desfăşurat lucrările  Conferința anuală a ABRM cu genericul Biblioteci dinamice: confruntări, experiențe, succese.  Evenimentul  a succedat  cele  patru conferințe-satelit organizate de către  comisiile specializate  –  biblioteci naționale și publice, biblioteci școlare, biblioteci  din învățământul profesional tehnic, biblioteci universitare și specializate. Ediția conferinței ABRM din acest an a propus  comunității bibliotecare  să pună  în valoare eforturile profesioniștilor din întreg  sistemul național de biblioteci.  Membrii echipei de implementare a proiectului  Consolidarea capacităţii instituţionale a ABRM  au făcut  referiri la pilotarea Manualului operaţional de politici și proceduri ale ABRM, lansarea Strategiei Centrului Național de Dezvoltare Profesională pentru Bibliotecari, prezentarea paginii web a ABRM și alte produse orientate spre dezvoltarea unei culturi interne axate pe eficiență, performanță și excelență.
Elena Țurcan, bibliotecar, Oficiul Documente Muzicale a informat despre participarea sa  la Conferinţa-satelit „Bibliotecile din învăţămîntul profesional tehnic: redimensionare, renovare, afirmare”, în cadrul cărei au fost audiate 15 comunicări, de asemenea, organizată de ABRM, secţiunea „Biblioteci de Colegii şi Şcoli Profesionale”.  A fost  prezentat Manualul operaţional de politici şi proceduri al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, elaborat în cadrul proiectului Consolidarea capacităţii instituţionale a ABRM, susţinut de Programul Novateca/IREX Moldova.
 Mihaela STAVER, bibliotecar principal în  Serviciul Cercetare. Asistență de specialitate, a relatat despre Neconferința Restart Train, din 29 noiembrie, Chişinău, menţionînd că este primul eveniment în stil Neconferință la care s-a discutat despre viitorul instruirii continue pentru bibliotecari. Ideea organizării evenimentului a constat în oferirea unui spațiu dedicat conectării, dezvoltării și colaborării celor care contribuie la transformarea educației formale și nonformale pentru adulți. Întrunirea a fost organizată de Novateca, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Biblioteca Națională a RM, Centrul de Formare Continuă din cadrul Universității de Stat din Moldova. Comunicările prezentate de dr. habilitat Nelly Țurcan, și dr. Lidia Kulikovski au fost axate pe educația formală și nonformală în biblioteci, demonstrînd că există instituții, care pot servi drept modele de bune practici, formatori de succes în domeniul biblioteconomic și practicieni care se întreabă cum va arăta formarea formală și nonformală în următorii ani. Dr. habilitat Nelly Țurcan a  vorbit despre rezultatele studiului privind nevoia de formare profesională a personalului de specialitate din biblioteci, sugerînd inițiative ce ar complementa lista de oferte educaționale pentru bibliotecarii din diverse tipuri de biblioteci. Au urmat atelierul Ai carte, ai parte cu: Violeta Bunescu și dr. Oleg Bursuc, manageri în programul Novateca. La finalul Neconferinței participanții au încheiat un Memorandum de înțelegere privind instruirea formală și nonformală în biblioteci, precum și asupra elaborării unui set de competențe ale bibliotecarului modern.

Niciun comentariu: