vineri, 6 martie 2015

Şcolarizarea bibliotecarilor şcolari

Seminarul teoretico-practic cu bibliotecarele şcolare, care s-a desfăşurat recent la Gimnaziul Salcia, raionul Şoldăneşti a fost axat pe problemele modernizării activităţii bibliotecarului şcolar în lucrul cu elevii.
Seminarul s-a desfăşurat sub formă de concurs cu genericul Cartea - izvor de înţelepciune”. Două echipe şi-au încercat abilităţile în mai multe probe: cartea - prietena mea; cum se face o carte; cum păstrăm cărţile etc. Concurenţii au dat dovadă de multă ingeniozitate şi o cunoaştere profundă a domeniului.

Apoi a urmat o activitate extracurriculară consacrată vieţii şi activităţii poetului Dumitru Matcovschi întitulată: Poezia este dragostea mea dintâi”, organizată de bibliotecara Lucia Dugnean, activitate care a cuprins recitaluri din opera poetului, cântece pe versurile dumnealui, amintiri despre lupta lui Dumitru Matcovschi pentru propăşirea neamului nostru.

Mariana Roga, bibliotecară la Gimnaziul  Alexandru Grosu”, 
s. Dobruşa, Şoldăneşti

Niciun comentariu: