Treceți la conținutul principal

ATELIERUL PROFESIONAL „Biblioteci de învăţămînt: confluenţe pentru cunoaştere” la Biblioteca Ştiinţifică USARB


Bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din Zona de Nord a Republicii Moldova sînt invitaţi pe data de 20 noiembrie 2014 la Biblioteca Ştiinţifică, unde va avea loc ATELIERUL PROFESIONAL Biblioteci de învăţămînt: confluenţe pentru cunoaştere

  Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldova (15 raioane şi mun.Bălţi).

Locul desfăşurării: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Sala de conferinţe, etaj 2,

PROGRAM

9.45 - 10.00

Înregistrare

10.00 – 11.00


Comunicări
        -       Bibliotecarul şcolar – cadru didactic auxiliar: Codul Educaţiei, nr. 152 din 17.07.2014.
        -       Cadrul de reglementare din domeniul biblioteconomiei în proces de re-vigorare / reformare / armonizare: Informaţii de la reuniunile profesio-nale naţionale
        -       Importanţa participării bibliotecarilor şcolari la sondajul Statutul social al bibliotecarului din R.Moldova, lansat de comisia Protecţia Socială a Consiliului Biblioteconomic Naţional (CBN)
        -       Despre Proiectul cercetării „Sistemul Naţional de biblioteci din Repub-lica Moldova: realizarea modelului strategic”, lansat de Biblioteca Naţi-onală a R. Moldova, director general Alexei Rău
 Elena HARCONIŢA, directoarea BŞ USARB, Preşedintele Filialei BIN ABRM

        -       Lunarul Bibliotecilor Şcolare – Octombrie 2014 în Zona de Nord a R. Moldova
Elena COCIURCA, specialist principal DGIT Soroca

        -       Experienţe pozitive în bibliotecile şcolare, de colegiu şi şcoli profesionale din Nordul Moldovei: actualizarea postărilor pe blogul BIN http://filialabrmbin.blogspot.com/
 Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate

11.00 - 12.00

Aplicaţii
        -       Elaborarea / completarea / procesarea unui Chestionar on-line în Google Docs
Tatiana PRIAN, bibliotecar principal Centrul Informatizare şi Activităţi în Reţea
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate


12.00 – 12.30

Informaţii
         -       Conferința anuală a ABRM Biblioteci puternice – comunități puternice (5 noiembrie 2014)
         -       Codul Deontologic al Bibliotecarului din Republica Moldova
         -       Propuneri de modificare a Statutului Asociaţiei Bibliotecarilor din R. Moldova
Lina MIHALUŢA, director adjunct
Prezentare
        -       Din viaţa bibliotecilor şi bibliotecarilor şcolari: răsfoind publicaţiile perio-dice naţionale
 Marina MAGHER, şef oficiu în serviciul Comunicarea Colecţiilor

Chestiuni de organizare:
         -       Distribuirea formularului Forma 6-c - Raport de activitate a bibliotecii şcolare în anul 2014
         -       Actualizarea bazei de date a membrilor Filialei / blog-ului BIN
         -       Cotizaţii ABRM 2012 - 2014
Lina MIHALUŢA, director adjunct


12.30 - 13.00

Dezbateri. Propuneri și viziuni de viitor


Expoziţia: Recente apariţii editoriale în domeniul biblioteconomiei

În mapa participantului:
Suport didactic (pe stick)
Forma 6-c
Donaţii de documente din partea BŞ USARB, ABRM, CD NATO

Echipa de organizare:
Elena HARCONIŢA, directorul Bibliotecii elena.harconita@mail.ru
Lina MIHALUŢA, director-adjunct - aculina12@mail.ru
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate - elena.stratan1@gmail.com
Asistenţa tehnică:
Igor AFATIN, director adjunct Informatizare şi Activităţi în Reţea - iga_ike@mail.ru
Fotograf:
Mihaela STAVER, bibliotecar în serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate - staver.mihaela@gmail.com


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Paste fericit si Hristos a Inviat!

Forme și metode de promovare a lecturii la Biblioteca Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” mun. Bălţi

Promovarea lecturii prin activități cultural-educative Scopul – promovarea celor mai interesante, mai importante cărți din diferite domenii, pe diferite teme. ·Săptămîna lecturii și a cărții ·Ore literare ·Expoziții de cărți ·Ora poveștilor ·Victorine ·Concursuri ·Jocuri literare ·Sinteze bibliografice

Expoziții de carte -o formă răspîndită încă în sec. XIX. După scopul și conținutul lor expozițiile se grupează în: Expoziții informaționale Scopul  - informarea sistematică a intrarilor noi. Expoziții tematice Scopul  - expunerea celor mai valoroase documente la o anumită temă.

Atelierul profesional Aplicarea Standardului “Indicatori de performanţă pentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt

Bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldovasînt invitaţipe data de 16 mai – la Biblioteca Ştiinţifică, unde va avea loc  Atelierul profesional Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt.
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova FILIALA BIBLIOTECI DE  ÎNVĂŢĂMÎNT DIN  NORD (BIN)  A  ABRM Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” - Centrul Biblioteconomic
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova, tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usb.md,http://libruniv.usb.md
16 mai 2012, miercuri
Atelier profesional
Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci”-    ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt
Priorităţi 2012
Proiectul Internaţional Anul Bibliotecilor Anul promovării competenţelor profesionale bibliotecare - Recoma…