Treceți la conținutul principal

Comunicat privind Atelierul profesional Biblioteci de învăţămînt: confluenţe pentru cunoaştere

În data de 20 noiembrie 2014, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a avut loc Atelierul profesional: Biblioteci de învăţămînt: confluenţe pentru cunoaştere la care au participat 45 de bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldova (15 raioane: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rezina, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi mun.Bălţi).
În mesajul de deschidere a atelierului Elena Harconiţa, Preşedintele Filialei BIN ABRM, directoarea BŞ USARB, moderatoarea acţiunii, a salutat prezenţa a numeroşi reprezentanţi ai bibliotecilor şcolare, a subliniat importanţa bibliotecilor în comunitate, a mediatizării profesionale şi dinamizării competenţelor în Societatea Cunoaşterii.
Participanţii au fost salutaţi de Liuba Arion, preşedintele Secţiunii  „Biblioteci şcolare”  ABRM,  care a relatat succint  despre  lucrările Conferinţei anuale a ABRM Biblioteci puternice – comunități puternice (5  noiembrie 2014) precum şi a întrunirii profesionale a bibliotecarilor şcolari (100 de participanţi din întreaga Republică), organizat de Dumneaei la Liceul Teoretic ,,MINERVA” din Chişinău.

Atelierul a început  cu ora practică dedicată elaborării, completării şi procesării  unui  Chestionar on-line în Google Drive. Participanţii  şi-au creat conturi în Google, apoi au editat Formularul on-line în baza chestionarului Biblioteca de învăţămînt în Societatea Cunoaşterii, formatori Tatiana Prian, bibliotecar principal în Centrul Informatizare şi Activităţi în Reţea,  Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate BŞ USARB.
Dna Elena Harconiţa a completat informaţiile despre Conferinţa ABRM cu materialele pregătite de către Lina Mihaluţa, director adjunct BŞ USARB, comentînd prezentarea în PowerPoint şi apelul conducerii ABRM de a participa la discuţiile publice privind noul Cod deontologic al bibliotecarilor şi propunerile de  modificare a Statutului ABRM, care pot fi accesate  pe  site-ul ABRM.  
În continuare Dumneaei a felicitat bibliotecarii din învăţămînt cu noul statut de cadru didactic auxiliar (Codul Educaţiei, nr. 152 din 17.07.2014), ceea ce contribuie semnificativ la creşterea imaginii bibliotecii  şi bibliotecarului în comunităţile deservite; s-a referit  la subiectele importante  din domeniul biblioteconomic gestionate în acest an de către Consiliul  Biblioteconomic Naţional de pe lîngă Ministerul Culturii: Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare a personalului profesional şi specializat din biblioteci, Regulamentul privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci din Republica Moldova; Politici de acces la Internet în bibliotecile din Republica Moldova şi documentul deja aprobat de către membrii CBN - Regulamentul privind Sistemul Naţional de Împrumut Interbibliotecar (SNÎIB)  în Republica Moldova.
Doamna E. Harconiţa a accentuat  importanţa participării  bibliotecarilor şcolari la sondajul Statutul social al bibliotecarului din R.Moldova, lansat de comisia Protecţia Socială a Consiliului Biblioteconomic Naţional (CBN), subliniind  că din cele peste 500 de chestionare completate, 188 aparţin bibliotecarilor şcolari.  Rezultatele sondajului vor fi prezentate în CBN şi publicate în mass-media.
Cu bucurie au receptat bibliotecarii informaţia privind proiectul de creare a Centrului de Cercetare și Formare în domeniul Culturii, proiect elaborat în scopul dezvoltării competențelor și potențialului oamenilor de cultură prin intermediul procesului de formare continuă profesională și prin dezvoltarea sectorului de cercetare și proiecte,  prevăzut în Strategia „Cultura 2020”.  
Despre Lunarul Internaţional al Bibliotecilor Şcolare – Octombrie 2014  în Zona de Nord a R.Moldova a relatat  Elena Cociurca, specialist principal DGIT SorocaScopul Lunarului a fost promovarea imaginii bibliotecii şcolare în comunitate, unul din obiective fiind stimularea gustului pentru lectură, inovaţie şi creativitate la elevi. La Lunar au participat 32 de biblioteci şcolare din raion, 700 de elevi, cadre didactice şi manageriale, părinţi, au  fost elaborate 28 planuri de acţiuni, inclusiv Workshopul „Tîrgul ideilor şi experienţelor de succes: Rezultatele Lunarului Internaţional al Bibliotecilor Şcolare”
Elena Stratan a prezentat experienţele pozitive în bibliotecile şcolare, de colegiu şi şcoli profesionale din Nordul Moldovei postate pe blogul BIN  http://filialabrmbin.blogspot.com/, cu precădere din mun.Bălţi şi raionul Soroca, precum şi propuneri de poziţionare mai activă a bibliotecilor pe NET, promovare prin:  site-ul BŞ USARB, blogul BIN, reţele sociale Facebook, Google+, publicaţii pe cel mai mare catalog internaţional Calameo, în revistele de specialitate online: Confluenţe bibliologice, BiblioUniversitas. În acelaşi context Marina Magher, bibliotecar principal BŞ USARB, a prezentat  bibliografia Viaţa  bibliotecilor şi bibliotecarilor şcolari în publicaţiile periodice naţionale, un proiect iniţiat recent în cadrul Filialei. Olga Dascal, bibliotecar principal BŞ USARB a prezentat webliografia Resursele informaţionale în susţinerea activităţii profesionale a bibliotecarilor din învăţămînt.
Mesajul organizatoric a ţinut de adunarea cotizaţiilor de membru ABRM, revizuirea / renovarea formularului bazei de date BIN, continuarea colectării Fişei de înregistrare ABRM, acţiuni monitorizate de Lina Mihaluţa, dir.adjunct BŞ USARB
 Discuţiile dintre participanţii Atelierului au generat mai multe propuneri către Ministerul  Educaţiei precum:
  • Informatizarea  bibliotecilor şcolare, de colegiu şi şcoli profesionale,  instalarea a cel puţin un computer în fiecare bibliotecă şcolară şi conectarea la Internet;
  • Implicaţii în achiziţia unui soft, la prima etapă  pentru cîteva biblioteci şcolare, precum şi a softurilor educaţionale: EDUTECA, Biblioteca Şcolară Virtuală, Platforma şcolară de e-learning
  • Susţinerea bibliotecilor şcolare în achiziţia resurselor informaţionale, cu precădere a documentelor ştiinţifice şi beletristică.
  • Participare la asigurarea formării profesionale continue a bibliotecarilor şcolari.
Fiecare participant la Atelier a intrat în posesia unui suport didactic (pe stick):
Crearea unui cont Google: tutorial
Elaborarea / completarea / procesarea unui Chestionar on-line în Google Drive: tutorial
Direcţiile raionale învăţămînt, tineret şi sport, raioanele de Nord şi mun.Bălţi Biblioteca de învăţămînt preuniversitar în Societatea Cunoaşterii: Chestionar
Informaţii din viaţa  bibliotecilor şi bibliotecarilor şcolari în publicaţiile periodice naţionale: bibliografie
Resurse informaţionale în susţinerea activităţii profesionale ale bibliotecarilor din învăţămînt: webliografie
Forma 6-c
Donaţii de documente din partea BŞ USARB, ABRM, CD NATO
În ansamblu, atelierul a inclus acţiuni / comunicări / informaţii diverse, generatoare de discuţii şi stimulatoare de inovaţii. Subiectele prezentate se constituie, cu certitudine, în  modele de bune practici, ce se pot disemina şi aplica cu succes în bibliotecile şcolare din RM. Acest eveniment este o încurajare pentru activitatea bibliotecilor, o conştientizare că tot ceea ce face astăzi un bibliotecar şcolar este în sprijinul creşterii calităţii procesului educativ în concordanţă cu cerinţele actuale.Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Paste fericit si Hristos a Inviat!

Forme și metode de promovare a lecturii la Biblioteca Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” mun. Bălţi

Promovarea lecturii prin activități cultural-educative Scopul – promovarea celor mai interesante, mai importante cărți din diferite domenii, pe diferite teme. ·Săptămîna lecturii și a cărții ·Ore literare ·Expoziții de cărți ·Ora poveștilor ·Victorine ·Concursuri ·Jocuri literare ·Sinteze bibliografice

Expoziții de carte -o formă răspîndită încă în sec. XIX. După scopul și conținutul lor expozițiile se grupează în: Expoziții informaționale Scopul  - informarea sistematică a intrarilor noi. Expoziții tematice Scopul  - expunerea celor mai valoroase documente la o anumită temă.