Treceți la conținutul principal
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
FILIALA BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN NORD (BIN) A ABRM
Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centrul biblioteconomic
 


                                                               str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova,
                                              tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usarb.md, http://libruniv.usarb.md


Şedinţă de lucru
Filiala BIN, Biblioteci de învăţămint din Nord,
în contextul consolidării regionale ABRM

Marţi, 18 februarie, 2014

Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti - responsabili de activitatea biblio-tecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldova(15 raioane şi mun.Bălţi).

Data şi locul desfăşurării: marţi, 18 februarie, 2014, ora 10.00, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Sala  de Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun. Bălţi.

PROGRAM

9.45 - 10.00
        -        Înregistrarea participanţilor

10.00 - 12.30
        -        Proiectul Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci.
Mariana Harjevschi, Preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova

12.30 - 13.00  Pauză de cafea

13.00 - 14.30 
        -        Regulamentul, Statutul Filialei BIN cu sediul în BŞ USARB.
      Raportul de activitate al Filialei BIN pe anul 2013. Programul Filialei BIN pentru  2014.
        -        Date statistice centralizatoare privind activitatea bibliotecilor şcolare din Republica Moldova.
 Elena Harconiţa,  directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Preşedintele Filialei BIN
        -        Fişa de înregistrare individuală, cotizaţii 2014.
Lina Mihaluţa, director adjunct

        -        Biblioteca şcolară în viziunea directorului instituţiei preuniversitare de învăţămînt din  raionul Soroca: rezultatele studiului
Elena Cociurca, specialist principal DGIT
        -        Dimensiuni calitative şi cantitative ale colecţiilor bibliotecilor şcolare din R.Moldova: rezultatele studiului statistic
Elena Harconiţa, Elena Stratan
        -        Resurse informaţionale utile bibliotecarului şcolar.
Olga Dascal
        -        Oportunităţi ale Bibliotecii Electronice Şcolare din R. Moldova, bloguri ale bibliotecilor din învăţămînt 
Gherda Palii
        -        Prezentarea flyere-lor:  site-ul / blogul BŞ USARB, blogul Filialei BIN, baze de date utile
Silvia Ciobanu

14.30-15.00   Dezbateri

În mapa participantului: webliografii, flyere, donaţii de cărţi şi publicaţii periodice, informaţii utile pe stick
Echipa de organizare:
Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii - elena.harconita@mail.ru
Lina Mihaluţa, director-adjunct - aculina12@mail.ru
Elena Stratan, şef serviciu Cercetare.Asistenţa de specialitate - elena.stratan1@gmail.com
           Asistenţa tehnică
Igor Afatin, director adjunct Informatizare (iga_ike@mail.ru)
            Designer, fotograf

Silvia Ciobanu, şef Centru Marketing. Activitate editorială (sciobanu64@gmail.com)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Paste fericit si Hristos a Inviat!

Forme și metode de promovare a lecturii la Biblioteca Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” mun. Bălţi

Promovarea lecturii prin activități cultural-educative Scopul – promovarea celor mai interesante, mai importante cărți din diferite domenii, pe diferite teme. ·Săptămîna lecturii și a cărții ·Ore literare ·Expoziții de cărți ·Ora poveștilor ·Victorine ·Concursuri ·Jocuri literare ·Sinteze bibliografice

Expoziții de carte -o formă răspîndită încă în sec. XIX. După scopul și conținutul lor expozițiile se grupează în: Expoziții informaționale Scopul  - informarea sistematică a intrarilor noi. Expoziții tematice Scopul  - expunerea celor mai valoroase documente la o anumită temă.

Atelierul profesional Aplicarea Standardului “Indicatori de performanţă pentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt

Bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldovasînt invitaţipe data de 16 mai – la Biblioteca Ştiinţifică, unde va avea loc  Atelierul profesional Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt.
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova FILIALA BIBLIOTECI DE  ÎNVĂŢĂMÎNT DIN  NORD (BIN)  A  ABRM Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” - Centrul Biblioteconomic
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova, tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usb.md,http://libruniv.usb.md
16 mai 2012, miercuri
Atelier profesional
Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci”-    ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt
Priorităţi 2012
Proiectul Internaţional Anul Bibliotecilor Anul promovării competenţelor profesionale bibliotecare - Recoma…