miercuri, 19 februarie 2014

COMUNICAT privind Şedinţă de lucru a membrilor Filialei Biblioteci de Învăţămint din NORD (BIN) în contextul consolidării regionale ABRM

La 18 februarie, 2014 la Biblioteca Ştiinţifică USARB s-a desfăşurat Şedinţă de lucru  Filiala BIN, Biblioteci de Învăţămint din NORD în contextul consolidării regionale ABRM.
Organizatori: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Filiala Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” - Centrul Biblioteconomic.
Moderator: Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii universitare, preşedintele Filialei BIN.
Au participat 40 de persoane: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldova, raioanele Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rezina, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi mun.Bălţi, bibliotecari universitari.


Şedinţa a fost deschisă de  Elena Harconiţa, directoarea  BŞ USARB, Preşedintele Filialei BIN.
Dna Lidia Costiuc, consultant principal, Direcţia e-transformare şi informatizare, Ministerul Educaţiei al R. Moldova a venit cu un mesaj de salut  şi a asigurat  bibliotecarii de interesul şi deschiderea Dnei Ministru Maia Sandu pentru studierea detaliată a situaţiei bibliotecilor din învăţămînt şi soluţionarea problemelor cu care se confruntă acestea.

Mariana Harjevschi, Preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova a salutat participanţii şi a prezentat Proiectul Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci şi Proiectul Centrului de Excelenţă, formare profesională contiinuă şi actualizarea cunoştinţelor în domeniu pentru bibliotecarii de toate tipurile, cu sediul la Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu.

Elena Harconiţa a propus pentru discuţii şi aprobare Regulamentul, Statutul Filialei BIN cu sediul în BŞ USARB, raportul deactivitate al Filialei BIN pe anul 2013, programul pentru anul  2014. De asemenea, a analizat datele statisticecentralizatoare privind activitatea bibliotecilor şcolare din Republica Moldova,anii  2011 - 2013.

Elena Cociurca, specialist principal DGIT Soroca şi Veronica Poia, specialist principal DGIT Ungheni  au prezentat rezultatele studiului în baza anchetei Biblioteca şcolară în viziunea directorului instituţiei preuniversitare de învăţămînt în raioanele respective.


 Lina Mihaluţa, director adjunct BŞ USARB a vorbit despre Fişa de înregistrare individuală şi achitarea cotizaţiilor ABRM pentru  2014 şi datoriile 2013.
Comunicările: Dimensiuni calitative şi cantitative ale colecţiilor bibliotecilor şcolare din R. Moldova: rezultatele studiului statistic ( Elena Harconiţa, Elena Stratan); Resurse informaţionale utile bibliotecaru-lui şcolar (Olga Dascăl); Oportunităţi aleBibliotecii Electronice Şcolare din R. Moldova, bloguri ale bibliotecilor dinînvăţămînt  (Gherda Palii); Prezentarea flyere-lor: site-ul / blogul BŞ USARB, blogul Filialei BIN, baze de date utile (Silvia Ciobanu) au fost oferite în format electronic  tuturor participanţilor.
Specialiştii de la DITS şi bibliotecarii şcolari au adresat mai multe întrebări reprezentanţilor oficiali ai Ministerului Educaţiei  şi ABRM, propunînd  următoarele:
    A se expedia Ministerului Educaţiei propunerile ABRM pentru  Codul  Educaţiei privind  statutul bibliotecarului şi al bibliotecilor din învăţămăînt.
    Actualizarea actelor de reglementare a activităţii bibliotecilor şi bibliotecarilor şcolari în care să fie stipulată necesitatea planificării şi investiţiilor financiare pentru informatizarea bibliotecilor din învăţămînt (şcoli, şcoli profesionale, colegii, universităţi), formarea profesională continuă a bibliotecarilor din învăţîmîntul preuniversitar şi universitar, dezvoltarea colecţiilor bibliotecare.
    Organizarea instruirii pentru specialiştii responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din DITS  în cadrul ABRM.
    Îmbunătăţirea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci prin: atestarea profesională a specialiştilor responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din DÎTS; includerea, în  mod obligatoriu, în componenţa comisiei de atestare de nivel naţional a reprezentantului Ministerului Educaţiei, precum şi a bibliotecarilor deţinători ai  categoriei superioare de calificare din domeniul învăţămîntului; atestarea bibliotecarilor şcolari  de comisiile raionale şi instituţionale în care prevalează reprezentanţi din domeniul învăţămîntului;  soluţionarea eliberării Certificatelor privind gradul de calificare profesională al bibliotecarilor de către Ministerul Culturii.


În mapa participantului: certificatul de participare, webliografii, flyere, donaţii de cărţi şi publicaţii periodice, informaţii utile pe stick
Locul desfăşurării: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Sala  de Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun. Bălţi.


Niciun comentariu: