joi, 30 ianuarie 2014

Prezentarea raportului statistic privind activitatea bibliotecilor şcolare

Direcţiile generale raionale/municipale
învăţămînt, tineret şi sport, Zona de Nord (mun. Bălţi şi 15 raioane)

Cu privire la prezentarea raportului statistic
privind activitatea bibliotecilor şcolare


Ministerul Educaţiei solicită responsabililor de activitatea bibliotecilor şcolare din Direcţiile generaIe raionale/municipale învăţămînt, tineret şi sport,  raioanele de NORD şi mun. Bălţi,  să prezinte raportul statistic privind activitatea bibliotecilor şcolare, varianta tradiţională şi electronică (elena.harconita@mail.ru, elena.stratan1@gmail.com) Centrului Biblioteconomic pentru zona de Nord (mun. Bălţi şi 15 raioane), Bibliotecii Ştiinţifice a  Universităţii de Stat "Alecu Russo” din Balti, pînă la 1 februarie 2014.
De asemenea Vă solicităm Formularele de înscriere ca membru individual al ABRM, cotizaţiile de membru al ABRM pentru anul 2014 şi respectiv restanţele din anul 2013.
La prima şedinţă în cadrul Filialei BIN - Biblioteci de învăţămint din Nord, Bălţi a ABRM, care va avea loc la începutul lunii februarie, vor fi discutate raportul şi programul de activitate al Filialei, raportul dnei Elena Cociurca, metodisct DITS, Soroca  „Directorul şi biblioteca şcolii”  în cadrul studiului iniţiat de Centrul Biblioteconomic pentru bibliotecile şcolare din Zona de Nord  a RM. Aşteptăm propunerile şi doleanţele Dvs. pentru a fi incluse în agenda şedinţei.


Detalii: tel. 0231 52445 Elena Harconiţa
 tel. 0231 52427 Elena Stratan


  
Cu respect,

Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice a USARB, Preşedintele Filialei BIN - Biblioteci de învăţămint din Nord, Bălţi a ABRM  

Niciun comentariu: