Treceți la conținutul principal

Prezentarea raportului statistic privind activitatea bibliotecilor şcolare

Direcţiile generale raionale/municipale
învăţămînt, tineret şi sport, Zona de Nord (mun. Bălţi şi 15 raioane)

Cu privire la prezentarea raportului statistic
privind activitatea bibliotecilor şcolare


Ministerul Educaţiei solicită responsabililor de activitatea bibliotecilor şcolare din Direcţiile generaIe raionale/municipale învăţămînt, tineret şi sport,  raioanele de NORD şi mun. Bălţi,  să prezinte raportul statistic privind activitatea bibliotecilor şcolare, varianta tradiţională şi electronică (elena.harconita@mail.ru, elena.stratan1@gmail.com) Centrului Biblioteconomic pentru zona de Nord (mun. Bălţi şi 15 raioane), Bibliotecii Ştiinţifice a  Universităţii de Stat "Alecu Russo” din Balti, pînă la 1 februarie 2014.
De asemenea Vă solicităm Formularele de înscriere ca membru individual al ABRM, cotizaţiile de membru al ABRM pentru anul 2014 şi respectiv restanţele din anul 2013.
La prima şedinţă în cadrul Filialei BIN - Biblioteci de învăţămint din Nord, Bălţi a ABRM, care va avea loc la începutul lunii februarie, vor fi discutate raportul şi programul de activitate al Filialei, raportul dnei Elena Cociurca, metodisct DITS, Soroca  „Directorul şi biblioteca şcolii”  în cadrul studiului iniţiat de Centrul Biblioteconomic pentru bibliotecile şcolare din Zona de Nord  a RM. Aşteptăm propunerile şi doleanţele Dvs. pentru a fi incluse în agenda şedinţei.


Detalii: tel. 0231 52445 Elena Harconiţa
 tel. 0231 52427 Elena Stratan


  
Cu respect,

Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice a USARB, Preşedintele Filialei BIN - Biblioteci de învăţămint din Nord, Bălţi a ABRM  

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Paste fericit si Hristos a Inviat!

Forme și metode de promovare a lecturii la Biblioteca Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” mun. Bălţi

Promovarea lecturii prin activități cultural-educative Scopul – promovarea celor mai interesante, mai importante cărți din diferite domenii, pe diferite teme. ·Săptămîna lecturii și a cărții ·Ore literare ·Expoziții de cărți ·Ora poveștilor ·Victorine ·Concursuri ·Jocuri literare ·Sinteze bibliografice

Expoziții de carte -o formă răspîndită încă în sec. XIX. După scopul și conținutul lor expozițiile se grupează în: Expoziții informaționale Scopul  - informarea sistematică a intrarilor noi. Expoziții tematice Scopul  - expunerea celor mai valoroase documente la o anumită temă.

Atelierul profesional Aplicarea Standardului “Indicatori de performanţă pentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt

Bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldovasînt invitaţipe data de 16 mai – la Biblioteca Ştiinţifică, unde va avea loc  Atelierul profesional Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt.
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova FILIALA BIBLIOTECI DE  ÎNVĂŢĂMÎNT DIN  NORD (BIN)  A  ABRM Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” - Centrul Biblioteconomic
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova, tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usb.md,http://libruniv.usb.md
16 mai 2012, miercuri
Atelier profesional
Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci”-    ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt
Priorităţi 2012
Proiectul Internaţional Anul Bibliotecilor Anul promovării competenţelor profesionale bibliotecare - Recoma…