vineri, 4 octombrie 2013

Ecouri despre Filiala Biblioteci din Învăţămînt Nord (BIN), ca centru biblioteconomic de formare profesională continuă pentru bibliotecarii şcolari


Cociurca, Elena. O rază de lumină pentru bibliotecarii şcolari / E. Cociurca // Univers Pedagogic Pro. – 2012. – 20 dec. (Nr 46). – P. 2. 

Niciun comentariu: