luni, 8 aprilie 2013

Membrii Consiliului ABRM în vizită la Ministerul Educaţiei

Pe data de 01 aprilie 2013, la solicitarea ABRM, a avut loc o întrevedere a membrilor Cosiliului ABRM, în componenţa, preşedintelui ABRM, Mariana Harjevschi, Nelly Ţurcan, dr. preşedinte Comisie Formare Continuă şi Tatiana Ambroci, preşedinte Biblioteci de Colegiu cu şeful Direcţiei învăţământ secundar professional şi mediu de specialitate al Ministerului Educaţiei – Octavian Vasilachi şi şeful Direcţiei e–transformare şi informatizare al Ministerului Educaţiei – Iurie Mocanu.
Scopul întâlnirii a fost de a stabili un parteneriat între Ministerul Educaţiei şi ABRM pentru a soluţiona cele mai stringente probleme ale bibliotecilor de colegii şi şcoli profesionale. Discuţiile s–au axat pe câteva problemele: asigurarea cu manuale, lipsa cadrului de reglementare şi normativ privind gestionarea bibliotecilor, lipsa/insuficienţa cadrelor bibliotecare cu studii de specialitate în domeniul infodocumentar, formarea profesională continuă etc.
Preşedintele ABRM Mariana Harjevschi a prezentat succint activităţile cele mai semnificative ale Asociaţiei, acţiunile de formare continuă organizate pentru bibliotecarii acestor reţele, despre încercările fără success de a consolida şi atrage bibliotecarii şcolilor profesionale în activitatea ABRM, despre imposibilitatea acumulării informaţiei statistice de la bibliotecile şcolilor profesionale şi a unor colegii, solicitând implicarea Ministerului Educaţiei şi conlucrarea cu ABRM pentru realizarea unui obiectiv strategic comun – asigurarea unui învăţământ calitativ, modern şi competitiv conform cerinţelor societăţii cunoaşterii.
Dna Nelly Ţurcan, dr. conf. universitar, a informat despre problema cadrelor de specialitate din colegii şi şcoli profesionale şi despre posibilităţie de formare continuă în cadrul Centrului de Formare Continuă a USM, acreditat de Ministerul Educaţiei, dar şi despre oportunitatea de a urma studii de licenţă şi masterat în cadrul facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, USM. Dna Nelly Ţurcan a sugerat implicaţia Ministerului Educaţiei în problema mobilizării bibliotecarilor de colegii şi şcoli profesionale pentru a beneficia de şansele oferite de ABRM şi USM în scopul dezvoltării profesionale.
Dna Tatiana Ambroci, preşedintele secţiunii ABRM „Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale” a continuat şirul de probleme ale bibliotecilor, dar şi ale secţiunii, care n–a beneficiat în ultimii ani de o susţinere deplină şi de înţelegere din partea bibliotecarilor, dar şi a unor directori ai instituţiilor de învăţământ.
S–a propus de a organiza un Seminar informativ–instructiv, sub egida Ministerului Educaţiei şi a ABRM, unde vor fi discutate problemele susmenţionate cu invitarea responsabililor de la Ministerul Educaţiei, ABRM, USM şi altor structuri interesate.
Octavian Vasilachi a susţinut propunerile membrilor delegaţiei ABRM, astfel s–a convenit de a organiza pe data de 25 aprilie un Seminar în spaţiul Şcolii Profesionale nr. 9 din Chişinău pentru toţi bibliotecarii de colegii şi şcoli profesionale. Mai mult decât atât, Octavian Vasilachi şi Iurie Mocanu au propus de a crea un grup de lucru în scopul elaborării cadrului de reglementare pentru bibliotecile instituţiilor de învăţământ secundar profesional şi mediu de specialitate. Până atunci, toate instituţiile respective vor primi raportul statistic, forma 6–c, pentru a fi prezentat completat Ministerului Educaţiei, instrucţiunea „Evidenţa colecţiilor de bibliotecă”, alte documente necesare gestionării corecte a bibliotecilor.
Preşedintele ABRM M. Harjevschi şi preşedinţii comisiilor Nelly Ţurcan şi Tatiana Ambroci au apreciat receptivitatea şi interesul manifestat de Ministerul Educaţiei faţă de Asociaţia Bibliotecarilor şi de bibliotecile instituţiilor de învăţământ pe care le monitorizează.
Tatiana Ambroci, preşedinte, Comisia Biblioteci de Colegiu   

Niciun comentariu: