miercuri, 10 aprilie 2013

FILIALA BIN A ABRM: PROGRAM DE ACTIVITATE 2013

Activităţi metodice şi de formare pofesională continuă pentru bibliotecarii din instituţiile preuniversitare (licee / şcoli, colegii, şcoli profesionale) de învăţămînt din zona de nord a Republicii Moldova

PRIORITĂŢI:
Conferinţa IFLA, 17-23 August 2013, Singapore,
Tema: "Bibliotecile viitorului: Posibilitati infinite"
"Future Libraries: Infinite Possibilities"
LUNA INTERNAȚIONALĂ A BIBLIOTECILOR ȘCOLARE 
(octombrie, 2013)
Nr.
d/r

Activităţi

Gen
de activitate
Grup
ţintă
Termen
Responsabil
1
Cumularea şi sintetizarea datelor statistice privind activitatea bibliotecilor şcolare (622) din 15 raioane de Nord şi mun. Bălţi.

Primirea rapoartelor, verificarea lor, comasarea datelor, prezentare
la Ministerul Educaţiei, Biblioteca Naţională, plasarea pe site-ul ABRM, BŞ USARB,
Blogul BŞ USARB
Specialişti- responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare de la direcţiile de învăţămînt municipal şi raionale
Ianuarie
E. Harconiţa
L.Mihaluţa
E. Stratan
T.Prian
2
Atelier profesional: Marketing bibliotecar: elaborarea / mache-tarea / tehnoredactarea materia-lelor promoţionale (ghiduri / flyere)
Atelier
profesional
Bibliotecari şcolari, colegii şi şcoli profesionale
Mai
S.Ciobanu
T.Prian
3
Rezultatele studiului Dimensiuni calitative şi cantitative ale colecţiilor bibliotecilor şcolare din zona Nord a RM
Masă rotundă
Bibliotecari şcolari, colegii şi şcoli profesionale
Octombrie
E. Harconiţa
L. Mihaluţa
E. Stratan
Spec.- resp. de bibl. şcolare
4
Atelier profesional: Abilităţi profesionale inerente bibliotecarului din liceu, şcoli profesionale şi colegii

Atelier
profesional
Bibliotecari şcolari, colegii şi şcoli profesionale
Decembrie
E. Harconiţa
L.Mihaluţa
E. Stratan
E.Cristian
V. Ganea
P. Spînu
5.
Bibliotecile şi bibliotecarii şcolari din Nordul Republicii în presă şi on-line
Studiu documentar
Crearea şi menţinerea rubricii: Biblioteci şcolare în revista Confluenţe Bibliologice, pe blogul BIN, în presa locală şi naţională
Tr. I-IV
Membrii Filialei
6
Biblioteca şcolară în viziunea directorului instituţiei preuniversitare de învăţămînt din raioanele Soroca, Floreşti, Teleneşti, Glodeni.
Studiu sociologic în baza anchetării directorilor şcolilor
Publicarea articolului în Confluenţe Bibliologice, pe blog, pe site-ul BŞ USARB, ABRM
Tr. I-IV
E.Harconiţa
E.Cociurca
L.Grigoriţchi
R.Ursu
T.Glavan

7.
Manualul bibliotecarului din învăţămînt

Editare
Bibliotecari şcolari, colegii şi şcoli profesionale

E. Harconiţa
L.Mihaluţa
E. Stratan
Bibl. univ.

Elena Harconiţa, Preşedintele Filialei BIN (Biblioteci de învăţămint din Nord) ABRM


Niciun comentariu: