Treceți la conținutul principal

Referinţă privind raportul statistic al bibliotecilor şcolare din Republica Moldova

Specialiştii - responsabilii de activitatea bibliotecilor şcolare de la Direcţiile de Învăţămînt din Nordul, Centrul şi Sudul Republicii Moldova au prezentat datele statistice cumulative privind activitatea bibliotecilor şcolare în anul 2012: Zona de Nord – Centrului Biblioteconomic de la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi; Zona Centrală şi Sudul – Centrului Biblioteconomic – Bibliotecii Universităţii Pedagogice de Stat  „Ion Creangă” din Chişinău. Cu regret, Cahulul şi Leova nu şi-au onorat funcţiile şi nu au prezentat rapoartele statistice, deaceea au fost păstrate datele anului 2011.
Integrarea totală a indicatorilor statistici într-un unic Tabel Centralizator a fost realizată în acest an de Biblioteca Universităţii de la Bălţi.  
            Din Tabelul prezentat  se poate lesne urmări creşterea şi descreşterea principalilor indicatori ce caracterizează activitatea bibliotecilor şcolare. În urma reformelor din sistemul de învăţămînt a scăzut numărul de biblioteci şcolare cu 57, cele mai multe fiind din spaţiul rural.  Bucură faptul că colecţiile totale au crescut  cu circa 13 %.  În acelaşi timp au fost decontate publicaţii depăşite moral şi fizic cu 40 % mai mult ca în anul 2011, presupunem că în această categorie au fost incluse şi colecţiile bibliotecilor din şcolile desfiinţate. Numărul total de documente deţinute a scăzut cu 3,4 % , a cărţilor în limba de stat – cu 8 %. S-a micşorat numărul de  utilizatori ai bibliotecilor – cu  1,4%,  numărul de împrumuturi – cu 3 %  şi intrări – cu  circa 2 %.
Regretabil  este  şi faptul că numai cu 5  a crescut numărul de bibliotecari care au obţinut gradul de calificare în anul 2012.
            La capitolul Servicii electronice se urmăreşte o uşoară creştere  a numărului de biblioteci  care deţin computere -  cu 41 şi conectate la Internet cu 15 mai multe.
   Nr.
d/o.
 Indicator
Anul 2012
Anul 2011
   +     
          
_

1.
Biblioteci şcolare
  1367
  1424

    57

  Municipale  
   186
    194

      8

  Urbane
   177
    182

      5

  Rurale
1004
  1048

    44
2.
  Locuri în săli de lectură    
15 168
  14 946
     222

3.
Suprafaţa totală
72 160,27
  74 277,86

   2117,86
4.
Local: special
 184
  176
       8


         Reamenajat
1183
  1248
       
        65

         Propriu
1331
  1417

        86
5.
Starea tehnică: avariate
   11
    10
        1


Necesită reparaţii
445
  459

        14
6.
După categorii :

 1
25
22
      3
   

2
132
141
     
         9

3
 377
407

        30

4
815
854

        39

     Colecţii
7.
Achiziţii
2 079 678
1 817 338
   262 340

8.
Eliminări
2 669 721
1 593 979
1 075 742

9.
Total existent
21 348 787
22 066 376

      717 589

Manuale
10247 985
10621 679

      373 694

Ştiinţifică
11 022 741
11 363 744

      341003

În limba de stat
13 542 576
14 609 271

   1 066 695

Publicaţii în serie
      13 290
      14 146

             856

Utizare şi utilizatori
10.
Utilizatori
412 653
418 395

          5 742

Copii pînă la 16 ani
305 818
311 903

6 095

               Activi
324 823
324 096
   727


Copii pînă la 16 ani
252 755
254 664

1 909
11.
Intrări
4 914 515
5 006 929

      92 414
12.
Împrumut
9 475 372
9 740 893

    265 521

În limba de stat
7 096 434
7 281 355

    184 921
13.
Servicii electronice

Biblioteci care deţin computere
179
138
  41


Conectate la internet
62
47
   15


Calculatoare  total
213
169
   44


Conectate la Internet
67
53
   14


Pagini web
1
1


14.
Personal
1413
1499

        86

              State :
 981
1015

        34

Studii superioare
750
806

        56

Inclusiv de specialitate
211
199
   12
       

Cu studii medii
663
693

        30

Inclusiv de specialitate
202
225

        23

Cu grad de calificare
399
394
       5
        


Anexăm Tabelele Centralizatoare pentru anul 2012.

Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A.Russo” din Bălţi, (elena.harconita@mail.ru)

Elena Stratan, şef serviciu cercetare. Asistenţă de specialitate,elena.stratan1@gmail.com

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Paste fericit si Hristos a Inviat!

Forme și metode de promovare a lecturii la Biblioteca Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” mun. Bălţi

Promovarea lecturii prin activități cultural-educative Scopul – promovarea celor mai interesante, mai importante cărți din diferite domenii, pe diferite teme. ·Săptămîna lecturii și a cărții ·Ore literare ·Expoziții de cărți ·Ora poveștilor ·Victorine ·Concursuri ·Jocuri literare ·Sinteze bibliografice

Expoziții de carte -o formă răspîndită încă în sec. XIX. După scopul și conținutul lor expozițiile se grupează în: Expoziții informaționale Scopul  - informarea sistematică a intrarilor noi. Expoziții tematice Scopul  - expunerea celor mai valoroase documente la o anumită temă.

Atelierul profesional Aplicarea Standardului “Indicatori de performanţă pentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt

Bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldovasînt invitaţipe data de 16 mai – la Biblioteca Ştiinţifică, unde va avea loc  Atelierul profesional Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt.
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova FILIALA BIBLIOTECI DE  ÎNVĂŢĂMÎNT DIN  NORD (BIN)  A  ABRM Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” - Centrul Biblioteconomic
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova, tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usb.md,http://libruniv.usb.md
16 mai 2012, miercuri
Atelier profesional
Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci”-    ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt
Priorităţi 2012
Proiectul Internaţional Anul Bibliotecilor Anul promovării competenţelor profesionale bibliotecare - Recoma…