Treceți la conținutul principal

îN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR

FORMARE CONTINUĂ
 • CURSURI DE PERFECŢIONARE
 • CURSURI DE RECALIFICARE
îN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova cu sprijinul Catedrei de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională din cadrul Facultăţii de Jurnalism şi ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova anunţă înscrierea la cursurile de formare continuă a personalului de bibliotecă din toate reţelele de biblioteci.
Cursurile vor fi organizate în cadrul Centrului de Formare Continuă din cadrul Secţiei de Formare Continuă a USM, care îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în vigoare, asigurând continuitatea şi interconexiunea dintre formarea iniţială şi cea continuă. La finalizarea cursurilor de formare continuă Universitatea de Stat din Moldova este abilitată de a elibera certificatele/diplomele de absolvire, fiind recunoscute în procesul de atribuire a gradelor de calificare, promovare în post, avansare în carieră.
Pentru anul 2013 sunt planificate următoarele cursuri de formare continuă:
 • „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (72 ore). Cursul se organizează de două ori pe an în cadrul Centrului de Formare Continuă al USM.Grupul–ţintă: directori şi manageri superiori din toate reţelele de biblioteci.
  Înscrierea pentru curs este deschisă
  – de la 1 martie 2013 până la 20 mai 2013 pentru cursul din iunie; 
  – de la 1 septembrie până la 20 octombrie 2013 pentru cursul din   noiembrie.
  Cursul se organizează pentru un grup de 20-25 de persoane.
 • „Biblioteca şcolară: modernizare şi schimbare prin prisma Manifestului UNESCO” (72 ore). Cursul se organizează de două ori pe an în cadrulCentrului de Formare Continuă al USM.Grupul–ţintă: bibliotecari şcolari.
  Înscrierea pentru curs este deschisă
  – de la 1 martie 2013 până la 20 mai 2013 pentru cursul din iunie; 
  – de la 1 septembrie până la 20 octombrie 2013 pentru cursul din   noiembrie.
  Cursul se organizează pentru un grup de 20-25 de persoane.
  În scopul bunei organizări, concordării procesului de formare continuă a bibliotecarilor cu necesităţile şi interesele domeniului practic, pot fi organizate cursuri de formare continuă (72 sau 150 de ore) la solicitarea bibliotecilor.
Pentru înscriere la cursul de formare continuă trebuie să:
 • încheiaţi contract pentru cursul de formare continuă solicitat.Pentru încheierea contractelor Vă adresaţi la Dna Maria Bîrcă, dr., conf. univ. –şef adjunct Secţia de Formare Continuă a USM.
  Contacte: 
  tel.: 373-22-57-74-86 
  fax: 373-22-24-42-48 
  e-mail: mbirca@usm.md 
  adresa: Universitatea de Stat din Moldova, Blocul Central, biroul 213a 
  str. A.Mateevici, 60, Chişinău, MD-2009
 • completaţi fişa de înregistrare.
  Fişa de înregistrare trebuie trimisă pana la 20 mai sau 20 octombrie 2013 la adresa: tsurcannelly@gmail.com
Taxa de participare la cursuri – 350 (trei sute cincizeci) lei pentru un curs de 72 de ore şi 700 (şapte sute) lei pentru un curs de 150 de ore. Taxa include cheltuielile legate de procesul didactic. Taxa poate fi achitată după încheierea contractului prin virament, precum şi individual, în prima zi de curs. 
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta:dr., conf. univ. Nelly Ţurcan, preşedintele comisiei Formare Continuă ABRM 
tel.: 373-22-57-75-46 
e-mail: tsurcannelly@gmail.com

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Paste fericit si Hristos a Inviat!

Forme și metode de promovare a lecturii la Biblioteca Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” mun. Bălţi

Promovarea lecturii prin activități cultural-educative Scopul – promovarea celor mai interesante, mai importante cărți din diferite domenii, pe diferite teme. ·Săptămîna lecturii și a cărții ·Ore literare ·Expoziții de cărți ·Ora poveștilor ·Victorine ·Concursuri ·Jocuri literare ·Sinteze bibliografice

Expoziții de carte -o formă răspîndită încă în sec. XIX. După scopul și conținutul lor expozițiile se grupează în: Expoziții informaționale Scopul  - informarea sistematică a intrarilor noi. Expoziții tematice Scopul  - expunerea celor mai valoroase documente la o anumită temă.

Atelierul profesional Aplicarea Standardului “Indicatori de performanţă pentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt

Bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldovasînt invitaţipe data de 16 mai – la Biblioteca Ştiinţifică, unde va avea loc  Atelierul profesional Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt.
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova FILIALA BIBLIOTECI DE  ÎNVĂŢĂMÎNT DIN  NORD (BIN)  A  ABRM Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” - Centrul Biblioteconomic
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova, tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usb.md,http://libruniv.usb.md
16 mai 2012, miercuri
Atelier profesional
Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci”-    ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt
Priorităţi 2012
Proiectul Internaţional Anul Bibliotecilor Anul promovării competenţelor profesionale bibliotecare - Recoma…