Treceți la conținutul principal

CONFERINŢA DE DISEMINARE a lucrărilor Congresului al VII-lea al Bibliotecarilor din RM cu genericul „Bibliotecile acum! Te inspiră, surprind, mobilizează!”


MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
FILIALA BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN NORD (BIN) A ABRM
BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT „ALECU RUSSO” - CENTRUL BIBLIOTECONOMIC

Conferinţa de diseminare
a lucrărilor Congresului al VII-lea  al Bibliotecarilor din RM
cu genericul Bibliotecile acum! Te inspiră, surprind, mobilizează!”

Atelierul profesional
Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare

Joi, 6 decembrie, 2012

Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldova.

Data şi locul desfăşurării: Joi, 6 decembrie, 2012, ora 10.30, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Sala  de Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun. Bălţi.

PROGRAM

10.00 -10.30    Înregistrarea participanţilor
                        Mesaj de salut  - Elena Harconiţa, preşedinte Filială BIN
10.30 – 12.00  Atelier profesional
                       -       Reguli pentru prezentarea referinţelor  bibliografice şi citarea resurselor de informare - Ana Nagherneac, bibliotecar principal
 Difuzarea ghidului practic Reguli pentru prezentarea referinţelor  bibliografice şi citarea resurselor de informare / Bibl. Şt. a Univ. de Stat Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Ana Nagherneac ; red.-resp. : Elena Harconiţa ; design / cop. / tehnored. : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2012. –  30 p. – (Cultura informaţiei).

12.00 – 12.30 Pauză de cafea

12.30 – 13.30 Comunicări
                       -       Informaţii despre lucrările Congresului al VII-lea al Bibliotecarilor din RM – Lina MIHALUŢA, director adjunct, Elena COCIURCA, specialist principal DGIT, Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate
                       -       Activitatea Filialei BIN ABRM din Bălţi în perioada 2009-2012; Planul activităţii Filialei BIN pentru anul 2013 -                                                     Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice, Președintele Filialei BIN
                       -       Calendarul aniversărilor 2013 – Valentina TOPALO, şef Centru Manifestări Culturale

Consultaţii / asistenţă privind întreţinerea blogului Bibliotecile şcolare, de colegiu şi şcoli profesionale din municipiu / raiongrupul de lucru

13.30-14.00 Sinteze, discuţii. Înmînarea certificatelor

În mapa participanţilor:
Raportul Statistic 6-c pentru bibliotecile şcolare din raioanele de Nord
Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare, format tipărit, PowerPoint
Calendarul aniversărilor 2013 (format electronic)
Donaţii de carte

Echipa de organizare:
Elena HARCONIȚA, directorul Bibliotecii - elena.harconita@mail.ru
Lina MIHALUȚA, director-adjunct - aculina12@mail.ru
Igor AFATIN, director-adjunct Informatizare - iga_ike@mail.ru
Elena STRATAN, șef serviciu - elena.stratan1@gmail.com

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Paste fericit si Hristos a Inviat!

Forme și metode de promovare a lecturii la Biblioteca Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” mun. Bălţi

Promovarea lecturii prin activități cultural-educative Scopul – promovarea celor mai interesante, mai importante cărți din diferite domenii, pe diferite teme. ·Săptămîna lecturii și a cărții ·Ore literare ·Expoziții de cărți ·Ora poveștilor ·Victorine ·Concursuri ·Jocuri literare ·Sinteze bibliografice

Expoziții de carte -o formă răspîndită încă în sec. XIX. După scopul și conținutul lor expozițiile se grupează în: Expoziții informaționale Scopul  - informarea sistematică a intrarilor noi. Expoziții tematice Scopul  - expunerea celor mai valoroase documente la o anumită temă.

Atelierul profesional Aplicarea Standardului “Indicatori de performanţă pentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt

Bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldovasînt invitaţipe data de 16 mai – la Biblioteca Ştiinţifică, unde va avea loc  Atelierul profesional Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt.
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova FILIALA BIBLIOTECI DE  ÎNVĂŢĂMÎNT DIN  NORD (BIN)  A  ABRM Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” - Centrul Biblioteconomic
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova, tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usb.md,http://libruniv.usb.md
16 mai 2012, miercuri
Atelier profesional
Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci”-    ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt
Priorităţi 2012
Proiectul Internaţional Anul Bibliotecilor Anul promovării competenţelor profesionale bibliotecare - Recoma…