Treceți la conținutul principal

Comunicat privind Conferinţa de diseminare a lucrărilor Congresului al VII-lea al Bibliotecarilor din RM cu genericul „Bibliotecile acum! Te inspiră, surprind, mobilizează!” și Atelierul profesionalReguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare


6 decembrie 2012

Organizatori: Ministerul Educației al Republicii Moldova, Filiala Bibliotecilor din învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi – Centru Biblioteconomic. 

Au participat: specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din Direcţiile Generale de învăţămînt Tineret şi Sport - 15 raioane de Nord a Republicii Moldova și mun.Bălți, bibliotecari de colegiu şi şcoli profesionale din mun. Bălți, Cupcini (Edineţ), Soroca, Fălești, Glodeni, Floreşti, Zguriţa (Drochia), Alexandreni (Sîngerei).

Moderatoarea reuniunii Elena Harconiţa, preşedintele Filialei BIN, în cuvîntul de salut, a mulțumit invitaților pentru prezența activă, menționînd importanța reuniunii în sporirea cunoştinţelor în domeniu, amplificarea comunicării profesionale. 

În cadrul Atelierului profesional Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare (formator Ana Nagherneac) bibliotecarii au fost abilitați cu competențele necesare privind prezentarea referinţelor bibliografice: Prezentarea autorilor, Mostre de rezentare a referinţelor şi citarea resurselor de informare, prezentarea referințelor electronice în baza noului Standard SM ISO 690:2012 (aprobat prin hotărîrea INSM nr. 871-ST din 5.04.2012). Participanților le-a fost oferit Ghidul practic Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Ana Nagherneac ; red.-resp. : Elena Harconiţa. 

Diseminarea lucrărilor Congresului al VII-lea a inclus: 
- Informații relevante de la ședința în plen, raportul Președintelui ABRM, rapoartele secțiunilor, comisiilor, rezoluţia Congresului VII - Lina MIHALUŢA, director adjunct. 
- Informaţii de la şedinţa secţiunii Biblioteci şcolare, atelierul profesional „Biblioteca şcolară – „insula” de speranţă şi încredere pentru tînăra generaţie” - Elena Cociurca, specialist principal DGIT Soroca. 
- Prezentarea publicațiilor de specialitate: lucrarea Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp 1991-2011, Revista de Biblioteconomie și Știința Informări, Nr. 2, 2012, a Asociaţiei Bibliotecarilor din România - număr consacrat integral bibliotecilor din Republica Moldova; Buletinul ABRM, Nr. 2, 2011, Nr.1, 2012 – Elena STRATAN,şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate. 

Reuniunea a continuat cu un raport sintetic privind activitatea Filialei BIN în perioada 2009-2012, prezentat de Elena HARCONIŢA, președintele Filialei, în care au fost reliefate prioritățile Filialei, cronica acțiunilor de formare / comunicare profesională, activitatea editorială. Printre succesele Filialei se numără: crearea Blogului BIN http://filialabrmbin.blogspot.com/, crearea Bazei de date electronice a membrilor, care reunește 558 membri, amplasată pe situl Bibliotecii http://libruniv.usb.md/abrm/BD_BIN_.xlsx etc. În 4 ani au fost organizate 11 acţiuni de instruire, 500 participanţi. 

Au urmat discuții şi propuneri privind Planul de activitate a Filialei pentru anul 2013, coordonat cu colegii din raioane. 

Valentina TOPALO, şef CMC, CD ONU a prezentat Calendarul aniversărilor 2013, preluat de la Biblioteca Naţională şi completat cu aniversări şi date relevante pentru bibliotecile şcolare. 

Participanţii au primit în mape: Raportul Statistic 6-c pentru bibliotecile şcolare din raioanele de Nord; Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare, format tipărit, PowerPoint; Calendarul aniversărilor 2013 (format electronic); Donaţii de carte (inclusiv Revista Universităţii de Stat „Alecu Russo” Sintagmele). 


Data şi locul desfăşurării: 6 decembrie, 2012, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Sala de Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun. Bălţi. 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Paste fericit si Hristos a Inviat!

Forme și metode de promovare a lecturii la Biblioteca Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” mun. Bălţi

Promovarea lecturii prin activități cultural-educative Scopul – promovarea celor mai interesante, mai importante cărți din diferite domenii, pe diferite teme. ·Săptămîna lecturii și a cărții ·Ore literare ·Expoziții de cărți ·Ora poveștilor ·Victorine ·Concursuri ·Jocuri literare ·Sinteze bibliografice

Expoziții de carte -o formă răspîndită încă în sec. XIX. După scopul și conținutul lor expozițiile se grupează în: Expoziții informaționale Scopul  - informarea sistematică a intrarilor noi. Expoziții tematice Scopul  - expunerea celor mai valoroase documente la o anumită temă.