Treceți la conținutul principal

COMUNICAT privind întîlnirea bibliotecarilor din Nordul Republicii Moldova cu reprezentanţii IFLA

Pe 18 septembrie, în sala de Conferinţe a Bibliotecii, a avut loc întîlnirea membrilor Filialei BIN a ABRM şi a Filialei bibliotecilor publice cu Dna Fiona Bradley, coordonatoarea Programului Building Strong Library Association din cadrul Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor Bibliotecare IFLA, Dna Winnie Vitzansky - trainer IFLA, Mariana Harjevschi, vice-presedinte a ABRM, directoarea Bibliotecii Publice de Drept.Moderatori: Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, Mariana Harjevschi, vice-presedinte a ABRM, directoarea Bibliotecii Publice de Drept.
Au participat: 26 persoane din cadrul Filialei BIN a ABRM şi a Filialei municipale: 3 specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare ai DGITS din raioanele Bălţi, Soroca, Floreşti, 7 bibliotecari de la Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu”,  şefa Bibliotecii Colegiului de Muzică, 2 reprezentanţi ai bibliotecilor şcolare din mun. Bălţi şi or. Ghindeşti, raionul Floreşti, 13 bibliotecari universitari.
Bibliotecile şcolare au fost prezentate de: Elena Cociurca, specialist responsabil de activitatea bibliotecilor şcolare ai DGÎTS din raionul Soroca, Ludmila Grigoriţchi, specialist responsabil de activitatea bibliotecilor şcolare ai DGÎTS din raionul Floreşti, Neonila Capbătut, bibliotecar Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Ghindeşti, şi Floreşti, Ludmila Ouş, director interimar, Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu”, Mariana Dubinscaia, specialist responsabil de activitatea bibliotecilor şcolare ai DGÎTS din mun. Bălţi, Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat Alecu Russo” din Bălţi.
          Subiecte discutate: Participanţii au întreţinut un dialog despre situaţia bibliotecilor vs achiziţii, informatizare, formare profesională; implicaţii ale ABRM în dezvoltarea bibliotecilor, comunicare profesională etc.
Dna Ludmila Ouş, a relatat despre  activitatea Filialei Municipale a bibliotecilor publice din Nord, impactul acţiunilor de instruire desfăşurate în cadrul Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coşeriu” din Bălţi.  Fondată în 1880, BMB „Eugeniu Coşeriu” este una dintre cele mai vechi instituţii de cultură din municipiu şi una dintre cele mai vechi biblioteci publice din ţară.
Biblioteca are experienţă în ceea ce priveşte managementul proiectelor de la finanţatorii străini: Centrul pentru copii cu dizabilităţi, Centrul de Informare Juridică şi Economică, Colţişorul American, Proiectul Dezvoltarea colecţiilor etc. Avem şi proiecte locale: „Povestea lecturii. Joc Lectură. Cunoaştere.” „Centrul de formare profesională”, „Profesia de bibliotecar – o profesie în devenire” etc. În acest context, s-au adăugat servicii pentru copiii cu dizabilităţi, pentru persoanele interesate de literatura cu caracter economic, activităţi extramuros etc.
Biblioteca a aplicat în calitate de Bibliotecă Coordonatoare la programul Novateca.
În decembrie 2009, instituţia a fost desemnată de Asociaţia Bibliotecarilor  în calitate de Centrul Zonal Nord pentru bibliotecile publice. În această calitate, organizăm anual 3-4 activităţi profesionale, inclusiv de instruire cu formatori locali şi invitaţi. Biblioteca editează şi repartizează în zonă publicaţiile de specialitate „Biblio-info” şi „Buletin biblioteconomic. Portofoliul formatorului”. Am creat Blog-ul Biblioteconomic Zonal Nord, care a devenit un spaţiu de comunicare pentru  bibliotecile  publice din Nord.
            Despre activitatea Filialei BIN a bibliotecilor de învăţămînt din Nord, a relatat dna Elena Harconiţa. Conform articolului 23 al Statutului ABRM Filialele ABRM se organizează după criteriul teritorial sau departamental şi pot alege la adunarea generală a membrilor ei un împuternicit care le reprezintă în Biroul ABRM.  În anul 2007, la Biblioteca Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a avut loc inaugurarea Filialei, care a unit toate bibliotecile din municipiu:  publice, şcolare, de colegii -134 de membri. La 15 decembrie 2011 fiind reorganizată în FILIALA BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord: cca 556 membri.
Priorităţile ABRM sînt şi priorităţile Filialei BIN din Bălţi: formarea profesională continuă, participarea la congrese, conferinţe anuale, Concursuri Naţionale Cel mai bun bibliotecar al anului, Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării. În perioada 2007-2012 în cadrul Filialei, au fost organizate peste 20 de acţiuni de instruire: seminare, ateliere, traininguri la care au participat circa 1 000 de bibliotecari. Informaţii despre activitatea filialei sînt difuzate în cadrul revistei Confluenţe Bibliologice, prin saitul, blogul Bibliotecii, blogul Filialei, profilul BIN pe reţelele sociale Google+, Calameo. A fost creată baza de date a membrilor Filialei. De asemenea bibliotecarii universitari, au lansat recent revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md.
          Biblioteca universitară este delegată cu funcţii de Centru Biblioteconomic departamental pentru bibliotecile şcolare (616 ) din Nordul Republicii conform Hotărîrii Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 1.10 din 8 noiembrie 2002 şi Centru Biblioteconomic teritorial conform Regulamentului de organizare si funcţionare a CBN, aprobat la şedinţa Colegiului Ministerului Culturii din 30 martie 2004. În acest context organizăm acţiuni metodice şi de instruire, colectăm  Rapoartele statistice anuale privind activitatea bibliotecilor şcolare din 15 raioane de Nord şi mun.Bălţi.
Propuneri/doleanţe: implicaţii/programe ale Guvernului RM în informatizarea bibliotecilor şcolare, de colegiu, asigurarea cu calculatoare, acces la Internet, modernizarea echipamentului informatic în bibliotecile universitare, crearea centrelor de informare şi documentare în bibliotecile şcolare, programe /centre de formare profesională, etc.
Derularea video filmului: Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova la 20 de ani http://www.youtube.com/watch?v=_P-3vWdv7nI
Excursii: Dna Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Universităţii bălţene a condus  oaspeţii în excursie prin spaţiile Bibliotecii.


Impact: Evenimentul este parte componentă a unui studiu de date despre ABRM care va ajuta la desfăşurarea ulterioară a programului Building Strong LIbrary Association în Republica Moldova. Programul va oferi o abordare strategică la consolidarea capacităţii şi durabilităţii ABRM susţinut de către programul Novateca şi IFLA.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Paste fericit si Hristos a Inviat!

Forme și metode de promovare a lecturii la Biblioteca Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” mun. Bălţi

Promovarea lecturii prin activități cultural-educative Scopul – promovarea celor mai interesante, mai importante cărți din diferite domenii, pe diferite teme. ·Săptămîna lecturii și a cărții ·Ore literare ·Expoziții de cărți ·Ora poveștilor ·Victorine ·Concursuri ·Jocuri literare ·Sinteze bibliografice

Expoziții de carte -o formă răspîndită încă în sec. XIX. După scopul și conținutul lor expozițiile se grupează în: Expoziții informaționale Scopul  - informarea sistematică a intrarilor noi. Expoziții tematice Scopul  - expunerea celor mai valoroase documente la o anumită temă.

Atelierul profesional Aplicarea Standardului “Indicatori de performanţă pentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt

Bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldovasînt invitaţipe data de 16 mai – la Biblioteca Ştiinţifică, unde va avea loc  Atelierul profesional Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt.
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova FILIALA BIBLIOTECI DE  ÎNVĂŢĂMÎNT DIN  NORD (BIN)  A  ABRM Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” - Centrul Biblioteconomic
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova, tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usb.md,http://libruniv.usb.md
16 mai 2012, miercuri
Atelier profesional
Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci”-    ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt
Priorităţi 2012
Proiectul Internaţional Anul Bibliotecilor Anul promovării competenţelor profesionale bibliotecare - Recoma…