miercuri, 13 iunie 2012

În Biblioteca Ştiinţifică Universitară din Bălţi s-a deschis Sala de lectură virtuală a Bibliotecii electronice cu full-textele tezelor de doctor din colecţia Bibliotecii de Stat din Rusia

În atenţia bibliotecilor şcolare din nordul Republicii Moldova

Vă invităţm să accesaţi Biblioteca electronică a tezelor de doctor din colecţia Bibliotecii de Stat din Rusia http://diss.rsl.ru/ 

La 1 iunie 2012 în Biblioteca Ştiinţifică Universitară din Bălţi s-a deschis Sala de lectură virtuală a Bibliotecii electronice cu full-textele tezelor de doctor din colecţia Bibliotecii de Stat din Rusia http://diss.rsl.ru/ .

Proiectul este rezultatull conlucrării acestei biblioteci cu Fondul Interstatal de colaborare umanitară a ţărilor din CSI în baza proiectului „Sălile de lectură virtuale ale Bibliotecii electronice a tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat din Rusia în bibliotecile naţionale şi universitare din ţările CSI” în cadrul mega-proiectului „Cupola Comuniunii: bibliotecile”.

Este creat pentru a asigura accesul la full-textele autoreferatelor şi tezelor de doctor recente şi retrospective din colecţia Bibliotecii electronice a tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat din Rusia. La moment Biblioteca deţine peste 700 000 de full-texte ale tezelor de doctor şi autoreferatelor lor.
Biblioteca electronică a tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat din Rusia este o şansă pentru mii de savanţi de a-şi realiza posibilităţile personale şi pe cele ale echipei de cercetare într-un aspect nou, de a-şi reforma concepţiile ştiinţifice, de a reduce costul cercetărilor ştiinţifice.

CONDIŢII: accesare şi printare full-texte integrale.

ACCESIBIL în Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
Locuri licenţiate - 10: Mediateca – 4, Sala de lectură nr. 1 – 2, Serviciul Referinţe bibliografice – 2, CD al ONU – 2.


Posibilităţi de imprimare - numai în Mediatecă.
Aici puteţi imprima tezele de doctor selectate.

Contact: Tel./fax: + 373 0231 52445
e-mail: 
elena.harconita@mail.ru
e-mail: 
librunivusb@gmail.com

Ghid

Niciun comentariu: