Treceți la conținutul principal

Atelierul profesional Aplicarea Standardului “Indicatori de performanţă pentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt

Bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldova sînt invitaţi pe data de 16 mai – la Biblioteca Ştiinţifică, unde va avea loc  Atelierul profesional Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţă pentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt.

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
FILIALA BIBLIOTECI DE  ÎNVĂŢĂMÎNT DIN  NORD (BIN)  A  ABRM
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” - Centrul Biblioteconomic

str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova,
tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usb.md, http://libruniv.usb.md

16 mai 2012, miercuri

Atelier profesional

Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţă pentru biblioteci”-
   ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt

Priorităţi 2012
 Proiectul Internaţional Anul Bibliotecilor
Anul promovării competenţelor profesionale bibliotecare - Recomandările Consiliului ALA (Asociaţia Bibliotecarilor Americani) „Competenţele de bază în biblioteconomie” aprobate şi adoptate ca politică la 27 ianuarie 2009
Conferinţa IFLA, 11-17 August 2012, Helsinki, Finlanda: "Libraries Now! - Inspiring, Surprising, Empowering" "Bibliotecile Astăzi!  - Inspiră, surprind şi dau putere"
1 februarie - Ziua Educaţiei Digitale – Iniţiativa Asociaţiei Bibliotecilor Şcolare Americane

Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldova.

Data şi locul desfăşurării: miercuri, 16 mai, 2012, ora 10.00, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Sala de Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun.Bălţi.

Moderatori: Elena Harconiţă, director; Lina MIHALUŢA, director adjunct

Secretar: Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate

Program:

Înregistrarea participanţilor: 10.00 - 10.30

Felicitări cu Ziua Bibliotecarului
Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii
Mesaj de salut
Dr. hab., prof. univ. Gheorghe POPA, rectorul Universităţii

Comunicări: 10.30 - 12.00

Omagiu Cărţii şi Bibliotecarului

          -                         Nume Mari în Catedrala Cărţii
Lilia ABABI, bibliotecar principal
          -                         Cărţi aniversare în anul 2012
Valentina Topalo, şef serviciu, Marina MAGHER, bibliotecar
         -        Cărţi deţinătoare de premii naţionale şi internaţionale
Adella Cucu, bibliotecar principal

          -                         Divertisment bibliotecar
Dorina COSUMOV, Antonina ANTONOV, bibliotecare
Modulul I ; M – Informare şi Management

         -        Importanţa statisticii de bibliotecă pentru un management de calitate
Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii
         -        SM ISO 11620:2011 Informare şi documentare. Indicatori de performanţă pentru biblioteci (ISO 11620:2008, IDT) în aplicare din 01.01.2012
         -        Standardul naţional SM ISO 690:2012 Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice si citarea resurselor de informare, adoptat prin hotarirea INSM nr. 871 din 05.04.2012, în aplicare din 02.05.2012
Lina Mihaluţa, director adjunct
         -        Metode  de  calcul a  indicatorilor de performanţă conform standardului  în vigoare
                                                                               Ludmila Răileanu, şef serviciu
         -         Excepţii şi limitări pentru biblioteci  în legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
                                               Angela HĂBĂŞESCU, bibliotecar principal,  
Valentina TOPALO, şef serviciu

Pauză de cafea: 12.00 - 12.30

Modulul T- TEHNOLOGII

        -        Blogul Filialei BIBLIOTECI DE  ÎNVĂŢĂMÎNT  DIN  NORD (BIN)  A  ABRM http://filialabrmbin.blogspot.com/
şi  Baza de date a membrilor  BIN pe blog şi site-ul Bibliotecii universitare.
         -        Profilul  Filialei BIN pe reţeaua socială  Google +:  prezentare
                             Lina Mihaluţa, director adjunct, Elena Stratan, şef serviciu, 
Tatiana Prian, bibliotecar principal
        -        Blogul Sălii de Lectură  Ştiinţe Filologice http://slfilologie.blogspot.com: prezentare
Adella Cucu, bibliotecar principal; Marina Magher, Gherda Palii -bibliotecare
         -        Ghidul bibliotecarului şcolar  (în  format  electronic)
Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii
         -        Programul Bacalaureat în biblioteca de învăţămînt – resurse electronice utile
Adella Cucu, bibliotecar principal

Discuţii. Înmînarea certificatelor: 14.00-14.15

Expoziţie: Lucrări premiate în cadrul Concursului Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării
                                                                                                                                                    
Derularea foto - filmului: Omagierea Zilei Bibliotecarului în Republica Moldova
Silvia CIOBANU, şef serviciu
În mapa participanţilor - suport  informaţional şi didactic:
-        Harconiţa, Elena.  Filiala ABRM – Bălţi la a 20-a aniversare / Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector : G. Mostovic ; design/cop./machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov. – Bălţi, 2011. – 69 p. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-070-8. – formatul electronic
-        Textele comunicărilor şi expoziţiile on-line: formatul electronic
-        Metode de calculare a  indicatorilor de performanţă: format tipărit şi electronic

Donaţii de documente şi materiale promoţionale de la  Banca Mondială, NATO, Centrul de Informare a Uniunii Europene, Centrul de Documentare a ONU
                                                                                                   Valentina TOPALO, şef serviciu 
Organizatori:

Asigurarea logistică:
Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii (elena.harconita@mail.ru)
Lina Mihaluţa, director adjunct (aculina12@mail.ru)
Elena Stratan, şef serviciu Cercetare.Asistenţă de specialitate (elena.stratan1@gmail.com)

Asistenţa tehnică
Igor Afatin, director adjunct Informatizare (iga_ike@mail.ru)

Fotograf
Silvia Ciobanu, şef Centru Marketing. Activitate editorială (sciobanu64@gmail.com

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Paste fericit si Hristos a Inviat!

Forme și metode de promovare a lecturii la Biblioteca Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” mun. Bălţi

Promovarea lecturii prin activități cultural-educative Scopul – promovarea celor mai interesante, mai importante cărți din diferite domenii, pe diferite teme. ·Săptămîna lecturii și a cărții ·Ore literare ·Expoziții de cărți ·Ora poveștilor ·Victorine ·Concursuri ·Jocuri literare ·Sinteze bibliografice

Expoziții de carte -o formă răspîndită încă în sec. XIX. După scopul și conținutul lor expozițiile se grupează în: Expoziții informaționale Scopul  - informarea sistematică a intrarilor noi. Expoziții tematice Scopul  - expunerea celor mai valoroase documente la o anumită temă.