luni, 7 mai 2012

Apariții editoriale

ABRM – 20 de ani / alcăt.: E. Harconiţa, S. Ciobanu ; Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2011. – (Colecţia ABRM  – 20 de ani). CD-rom :  sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard. - ISBN 978-9975-50-073-9
Catalogul lucrărilor editate de biblioteci universitare şi specializate din Republica Moldova / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, B ibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; lector : Galina Mostovic ;  ind. realizate de : Ana Nagherneac ; desing/cop/machetare : Silvia Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov. Bălţi, 2011. 334 p. ( ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-066-1. 
Harconiţa, Elena. ABRM – Filiala Bălţi la 20 de ani de activitate / Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector: G. Mostovic ; design/cop./machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov. – Bălţi, 2011. – 69 p. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-070-8.  
 Harconiţa, Elena. Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Studiu statist. 2005-2010 / E. Harconiţa (red. coord.),  E. Stratan ; tab./diagr. : E. Ţurcan, L. Răileanu ; design : S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova ; ABRM ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. –114 p. : tab. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-068-5.
Harconiţa, Elena. Concursul Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării / Elena Harconiţa, Ludmila Răileanu ; red. bibliogr. : Varvara Ganea, Lina Mihaluţa ; design/cop./machetare: Silvia Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov ; Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. Bălţi, 2011. 76 p. (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-931-21-2
     

Niciun comentariu: