marți, 16 ianuarie 2018

EXPLICAŢII privind completarea Formularului electronic CERCETAREA STATISTICĂ ANUALĂ № 6-c Activitatea Bibliotecilor în Google Drive

Bibliotecile Şcolare din Republica MoldovaGeneralităţi

1.      Linkul la tabel şi permisiunea de acces sunt expediate prin poştă la adresele de e-mail a raioanelor create de metodiştii coordonatori (de ex.: soroca.cociurca@gmail.com)
2.      Totalurile din Tabel sunt protejate de orice modificări (pentru claritate sunt colorate);
3.      Informaţiile se pezintă ca valori – numere întregi (ex. 10000 – nu se separă miimile prin spaţiu) sau fracţii zecimale (ex.12,48 – se separă partea zecimală numai prin virgulă);
4.      Totalurile sunt adunate automat;
5.      Modificările sunt salvate  automat pe măsură ce se editează  foaia de calcul.

Tabelul RAIONULUI________________

1.      Accesul la Formularului Statistic 6-c este personalizat pentru fiecare specialist responsabil de activitatea bibliotecilor şcolare din raionul respectiv.
2.      Raionul, conducătorul, executantul, datele de contact precum şi anul de referinţă sunt specificate în PAGINA DE TITLU.
3.      Datele colectate din rapoartele bibliotecilor în baza Formularului Statistic 6-c se vor trece în TABELELE 1-9 a Formularului electronuc.
4.      Localităţile sunt  introduse numai în TABELUL nr 1,  coloana A, în celelalte tabele datele se vor configura automat.

Tabelul CENTRALIZATOR anual

1.      Accesul este acordat numai pentru rândul RAIONULUI.
2.      Totalurile (urbane, rurale) din Formularul RAIONULUI  trebuie  introduse  în FORMULARUL CENTRALIZATOR AL BIBLIOTECILOR ŞCOLARE pe anul curent în rândul RAIONULUI respectiv.
3.      Pentru verificare a se vedea TOTALUL pe RAION.

GRUPUL DE LUCRU

Asistenţa tehnică
-          Tatiana Prian, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea, Biblioteca Ştiinţifică USARB,

Colectarea datelor

Raioanele de Nord:
-          Elena Stratan, şef serviciu. Cercetare.Asistená de specialitate, Biblioteca Ştiinţifică USARB, 
tel.: 0231 52 427, e-mail: elena.stratan1@gmail.com; stratan.elena@mail.ru
-          Mihaela Staver, bibliotecar principal, serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate, Biblioteca Ştiinţifică USARB,
tel.: 0231 52 427, e-mail: staver.mihaela@gmail.com

Raioanele de Sud şi Centru:
-          Ecaterina Scherlet, Biblioteca Ştiinţifică a UPS Ion Creangă
-          Marina Cârmu, Biblioteca Ştiinţifică a UPS Ion Creangă

Cu respect, Elena Harconiţa, director BŞ USARB, Preşedinte Filiala BIN - Biblioteci de învăţământ din Nord, Bălţi ABRM,
tel./fax: 0231 52445, e-mail: elena.harconita@mail.ru

vineri, 8 decembrie 2017

Workshop profesional Învăţăm şi trăim Legea cu privire la biblioteci”

29 noiembrie 2017
Tatiana Prian, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea a participat la WORKSHOPUL  profesional „Învăţăm şi trăim Legea cu privire la biblioteci”, care s-a desfăşurat în data de 29 noiembrie în incinta Bibliotecii Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. În calitate de moderator, înpreună cu Marina Cîrmu, şef serviciu, BŞ UPSC, a realizat trainingul Raportul statistic 6- c: schimbări şi aplicaţii practice. Au fost prezentate  - versiunea electronică a formularului actualizat Cercetare statistică anuală № 6-c. Activitatea bibliotecilor în Google Drive, modalitatea de acces la formularul individual pentru toate Direcţiile educaţie, tineret şi sport (raionale, municipale, UTAG), modalitatea de acces la versiunea electronică în Word a formularului şi notelor explicative; prezentaţi şi discutaţi indicatorii noi.
joi, 16 noiembrie 2017

Conferința anuală ABRM Transformăm Bibliotecile – Transformăm Comunitățile s-a desfăşurat la Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi.Au participat 110 bibliotecari din Sistemul Naţional de Biblioteci din RM (biblioteci naţionale, universitare, specializate, publice, de colegii, centre de excelenţă, şcoli profesionale şi şcolare).  Evenimentul a fost onorat de participarea Dnei Elena Pintilei, directorul general al Bibliotecii Naţionale a R. Moldova. Funcţia de moderator a îndeplinit-o Mariana Harjevschi, președintele  ABRM.

Cu mesaje de salut au venit dr. Gheorghe Neagu, Prorector pentru învățământul cu frecvenţă redusă şi formare continuă USARB, Mariana Harjevschi, președintele ABRM, Elena Harconița, directorul  Bibliotecii Ştiinţifice USARB.
După cum a menţionat Preşedintele ABRM în cuvântul de deschidere, Conferinţa naţională a fost dedicată unui segment prioritar - activităţii bibliotecilor în proiecte naţionale şi internaţionale, implicării lor în transformarea comunităţilor cu impact relevant asupra serviciilor inovative, modernizării competenţelor bibliotecarilor.

Profesorul Gh. Neagu a vorbit despre importanţa bibliotecilor în societate şi s-a referit cu mult respect la BŞ USARB ca parte integrantă a procesului didactic şi ştiinţific, inclusă în protocolul vizitelor la USARB, iar bibliotecarii având şi statut de ambasadori cuturali ai instituţiei bălţene.
Elena Harconița a salutat călduros participanţii Conferinţei şi a menţionat că este a doua oară când un eveniment de aşa anvergură se desfăşoară  la Bălţi. În premieră a avut loc acum 10 ani în urmă, la 22 -24 august 2007, cu genericul Instruirea continuă - cerinţă inerentă a Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii. Atunci Conferinţa a avut o mare rezonanţă, fiind apreciată de Claudia Balaban, directoarea Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, ca „ o mică IFLA”.  Salutul cordial al directoarei a fost completat de un mesaj artistic - lucrări muzicale interpretate de bibliotecarele Margarita Iulic, Irina Zalâgaev şi Lilia Ucraineţ, pe ecran derulând filmul Conferinţa ABRM 2007 la USARB, realizat de Silvia Ciobanu, şef serviciu Marketing şi activitate editorială.

Şedinţa în plen a început cu prezentarea Fii implicat! pentru a susține inovația în biblioteci a  doamnei dr., lect. sup. Daniela Munca-Aftenev, reprezentant AISE (Academia de Inovare şi Schimbare prin Educaţie), expert eLearning, formator național la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Dumneaei a vorbit despre importanţa inovaţiei şi creativităţii în bibliotecă şi a invitat participanţii să se înscrie la cursurile Inovația în Biblioteci, Proiectul lansat de ABRM, Novateca și AISE în format digital, acestea fiind postate în Grupul de pe comunitatea Facebook https://www.facebook.com/groups/1731549233807911/?ref=group_unjoined

În acest context, Mariana Harjevschi a făcut o invitaţie privind oferta educaţională pe luna noiembrie-decembrie 2017 în Centrul Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari, ABRM, Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării, Centrul de Statistică a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, Centrul de Excelenţă şi Formare Continuă al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”.

Elena Harconiţa, a vorbit despre implementarea a două proiecte internaţionale în care participă  bibliotecile universitare din RM şi care au efecte considerabile asupra serviciilor, oportunităţilor de instruire ale bibliotecarilor  prin  participări la traininguri, şcoli de vară şi vizite de documentare.  În cadrul Proiectului Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova (2016-2019), finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Moldova, coordonat de Ane Landoy, Universitatea din Bergen, Norvegia şi dr. Silvia Ghinculov, directorul Bibliotecii Stiintifice ASEM, bibliotecile au realizat mai multe lucrări, unele din cele mai importante livrabile fiind 18 Strategii de dezvoltare a 18 biblioteci universitare din R.Molodva. Proiectul Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor, Programul TEMPUS MISISQ (2013 -2016), Programul Tempus a finalizat cu crearea spaţiului infomaţional academic unic: Bibliotecii Electronice şi a Catalogului Partajat (LibUnivCatalog) http://primo.libuniv.md/al celor 7 biblioteci universitare din RM Platforma ExLibris Primo, dezvoltarea Repozitoriilor Instituţionale şi promovarea cursului de Cultura  Informaţiei, în câteva biblioteci acesta fiind integrat în planurile de învăţământ al universităţilor.

Elena Pintilei, director general al BNRM, a prezentat Proiectul Împreună pentru comunitate – platforma de dezvoltare a gândirii proiective, partenerii căruia sunt: Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova; Biblioteca Națională a Republicii Moldova susţinut de programul Novateca / IREX Moldova. Scopul proiectului este asigurarea transferului de cunoștințe și abilităților practice în domeniul managementului prin proiecte atât prin instruiri față în față, cât și on-line, creând 8 servicii moderne în bibliotecile publice, amplasate în zone populate de etnii și desfășurând 8 proiecte de dezvoltare comunitară sau a bibliotecii, în zonele ce asigură activitatea metodologică a bibliotecilor din reţea, contribuind la creșterea numărului de utilizatori noi în bibliotecă și la bunăstarea socio-economică a vieții acestora.


Conferinţa a continuat în Biblioteca Ştiinţifică, sala de lectură Ştiinţe Filologice, cu prezentarea doamnei Rodica Sobieski-Camerzan, director a Bibliotecii Ştiinţifice AAPM, a Proiectului  Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor. Proiectul, cofinanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene de Consolidare a Capacităților, este implementat începând cu anul 2016 de 9 biblioteci, două din R. Moldova – Biblioteca Ştiinţifică USARB şi Biblioteca Ştiinţifică AAPM. Obiectivul de bază al proiectului este consolidarea și modernizarea bibliotecilor, îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități a personalului de bibliotecă în Instituțiile superioare de Învățământ în Armenia, Moldova și Belarus, prin dezvoltarea de biblioteci inovatoare ca suport pentru educație și învățare continua.

Dr. Mariana Harjevschi, a relatat despre Proiectul Bibliotecile promovează cetățenia activă! Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova și Fundația Progress din România au lansat proiectul Al treilea spațiu al comunității.  Scopul lui este să promoveze valorile  democraţiei. Proiectul Al treilea spațiu al comunității privește formarea de cetățeni activi și amenajarea, în 6 biblioteci publice raionale, a unor spații „cuiburi ale democrației„ ce încurajează deprinderea comportamentelor civice, dezbaterea problemelor locale și luarea de inițiativă pentru soluționarea acestora. „Cuiburile democrației” constituie spații de întâlnire și dezbatere cetățeneasca, inovative, moderne, realizate prin design participativ în cadrul bibliotecilor publice, cu acces liber pentru toți membrii comunității.

A urmat Gala tinerilor bibliotecari ai Academiei de vară, editia 2017, prin derularea filmului realizat de tinerii bibliotecari din raionul Teleneşti. În cadrul Academiei  este realizat un nou mod de interacţiune, o nouă filosofie, un angajament, de exemplu de loializare a utilizatorului pentru a avea o comunicare mai bună cu ei etc.
Cu un mesaj de felicitare, apreciere şi mulţumire pentru munca bibliotecarilor a venit scriitoarea Claudia Partole. „Ţin foarte mult la bibliotecă şi bibliotecari, bibliotecarii sunt acei oameni care ne scot cărţile în lume. Biblioteca este ca si Biserica locul de unde nimeni nu mă va alunga”, a menţionat Claudia Partole.

Angela Amorţitu, membru al Consiliul ABRM, a primit felicitări şi un buchet frumos de crizanteme cu prilejul zilei de naştere.

Mariana Harjevschi a mulţumit cu recunoştinţă tuturor participanţilor pentru prezenţă, gazdelor primitoare pentru organizarea excelentă, Conferinţa fiind un bun prilej pentru a comunica şi împărtăşi succesele. Experienţa bălţeană va fi replicată şi în alte biblioteci din zonele Republicii,  aceasta fiind şi experienţa IFLA.

Elena Harconița a multumit Preşedintelui şi Consiliului ABRM pentru alegerea şi onoarea de a fi organizat Conferinţa Naţională a ABRM la Biblioteca universitară din Bălţi, tuturor participanţilor - pentru curiozitatea profesională, iar colegilor de la BŞ USARB, Comitetului organizatoric, coordonat de Aculina Mihaluţa, director adjunct şi vice - preşedinte ABRM, pentru deschiderea, implicaţiile active şi cooperarea în vederea asigurării aspectelor organizaţionale ale unui astfel de eveniment.

Reuniunea bibliotecarilor, desfăşurată la Bălţi, va rămâne în istoria ABRM ca un eveniment deosebit, marcat prin deschiderea profesională, încărcătura academică, atmosfera sobră şi binevenită, tematica inedită, precum şi nivelul relevant de interacţiune şi socializare profesională.


  Elena Stratan, şef serviciu Cercetare.Asistenţa de specialitate, BŞ USARB
          

marți, 14 noiembrie 2017

Ghidul IFLA pentru Biblioteci Şcolare tradus în limba română

Pe site-ul Asociaţiei Bibliotecarilor din România http://www.abr.org.ro/a fost postat Ghidul IFLA pentru Biblioteci Şcolare tradus în limba română ce poate fi descarcat la linkul: 

Elaborat de Federația Internațională a Asociațiilor de Bibliotecari (IFLA) Comisia Permanentă a Secțiunii Biblioteci Școlare

Editat de: Barbara Schultz-Jones și Dianne Oberg, cu contribuții din partea Comitetului Executiv al Asociației Internaționale a Bibliotecilor Școlare

Ediția a II-a, revizuită Iunie 2015

Aprobată de Comisia Profesională IFLA

Romanian Translation/Traducere în limba română

Tradus de: Laura Mihaela Pascariu, membră în Consiliul Director al Asociației Bibliotecarilor din România, sub egida Asociației Bibliotecarilor din România

joi, 11 mai 2017

DONAŢIE DE CARTE baza proiectului internaţional “Dăruieşte o carte peste Prut”.

Ultima zi a lunii februarie a fost una cu lumină de carte pentru elevii şi membrii colectivului profesoral al Liceului Teoretic “Alexei Mateevici” din or. Donduşeni. Lumina a fost concepută din donaţia de carte, desfăşurată în baza proiectului internaţional “Dăruieşte o carte peste Prut”.
               Acest proiect este implementat ca rezultat al încheierii unui rimat de parteneriat dintre biserica “Acoperământul Maicii Domnului” cu sediul în oraşul Donduşeni, reprezentată de Pr.Prof. Roman Botezat şi Asociaţia Tineretului Ortodox Român, Şcoala gimnazială Comuna Timişeşti, Colegiul naţional  “Ştefan cel Mare”, Şcoala gimnazială Domnească “Grigore Ghica Vodă”, toate cu sediul în oraşul Târgu Neamţ.
                Părintele Roman Botezat, în cuvântul de adresare către elevii şi profesorii prezenţi în careu a menţionat că proiectul “Dăruieşte o carte peste Prut” are drept obiectiv colectarea de cărţi din instituţiile din România sus-numite pentru a fi distribuite copiilor din oraşul Donduşeni. Deasemnea preotul a  specificat că, în calitate de rimatetor de proiect , a socotit de cuviinţă să doneze cărţile şcolii care poartă numele unui mare poet, scriitor, autorul imnului de stat al ţării noastre, Alexei Mateevici. Le-a dorit elevilor să fie dornici de a culege înţelepciune din cărţile rimate în dar, precum pe vremuri a făcut-o cel al cărui nume îl poartă liceul.
            La rândul său, atât elevii, cât şi profesorii, au mulţumit părintelui Roman Botezat şi donatorilor de peste Prut pentru frumosul dar.
             Într-un scurt timp, cărţile şi-au luat locul pe rafturile bibliotecii şcolare , aşteptându-şi cititorii.
Angela Bujag, specialist principal – metodist, responsabil de activitatea bibliotecilor şcolare.

Elogiu Părintelui Alexei Mateevici

Ce minune că s-a născut pe plaiurile mioritice.
Ce întâmplare că liceul nostru-i poartă numele:  Liceul Teoretic „ALEXEI MATEEVICI”.
            A demarat lunarul la 22 martie cu seminarul profesorilor de limba şi literatura română din raion, al cărui organizator şi moderator a fost profesoara Larisa Grubîi.
            Estafeta a fost preluată de clasele liceale, la  31 martie, prin  activitatea extracurs cu genericul „Alexei Mateevici - preotul limbii noastre”. Spectatorii  s-au delectat cu interpretări  inedite: Bunea Ana-Maria şi Popov Gabriel, cl.a XII-a - manifestul lui Andrei Ioniţă „Cântă cucu bată-l vina”. Nu s-au lăsat nici bobocii din clasa a X-a „B” Chizim Cezar şi Chiril Mihai din a X-a „A”, care au interpretat cântecul „Zorile se aprind”  într-o manieră deosebită . Festivitatea a fost marcată de „Cartea de vizită” a liceului, frumoasa „Ciuleandra” , dansată de elevii clasei a VIII-a „B”, care, prin „arta piciorului”, în cel mai frumos mod au pus în lumină caracterul naţional. Cântecul „Moldovenii s-au născut”, interpretat de Crijanovschi Petru, Popov Gabriel şi Chiril Mihai, a sculat sala în picioare şi a adus un val de aplauze.
      Finalul acestei sărbători a fost înfrumuseţat de o horă, ce a unit toţi liceenii în numele graiului, patriei şi al neamului - valori promovate de Alexei Mateevici.
Pe data de 27 martie 2017 s-au împlinit 129 de ani de la naşterea părintelui Limbii noastre-A.Mateevici. Astfel, în lăcaşul cunoştinţelor din raionul Donduşeni, ce-i poartă numele, luna  martie s-a transformat într-un adevărat festival dedicat cucernicului părinte Alexei Mateevici.
            La 28 martie a fost organizat un recital de poezii din opera poetului, la  care au participat elevii  claselor a V-a- VIII-a. Au fost recitate, înscenate fragmente din opera nemuritoare a scriitorului, dar şi creaţii dedicate poetului. Activitatea l-a avut invitat pe părintele Mateescu V. de la biserica Sfântul Nicolae, care   şi-a făcut studiile în acelaşi Seminar în care, pe timpuri, a studiat şi autorul nemuritoarei poezii „Limba noastră” şi care le-a vorbit elevilor despre atmosfera Seminarului.
Se spune că întâlnirile de suflet nu sunt niciodată întâmplătoare şi că ele se pot petrece oricând şi oriunde. Apogeul acestui lunar a fost în prag de Paşte, într-o dimineaţă însorită de 4 aprilie când , în cadrul seminarului raional al bibliotecarilor şcolari din raion, a avut loc întâlnirea  cu  scriitoarea Claudia Partole.
TRM - Mesager 08 aprilie 2017 http://trm.md/ro/regional/elevii-din-donduseni-la-o-intalnire-cu-scriitoarea-claudia-partole/
           Într-o atmosferă caldă, colocvială, dna Vacarciuc Galina, bibliotecara liceului, a deschis întâlnirea, prezentând oaspeţii de onoare, doamna Claudia Partole (poetă şi prozatoare ce a semnat pe parcursul anilor poezie, eseu, piese radiofonice şi de teatru, literatură pentru copii, romane, impunându-se cu noi viziuni în literatura română basarabiană ), doamna Victoria Tomuz (prezentatoarea emisiunii pentru copii de la Radio Moldova).
Activitatea a fost desfăşurată în parteneriat cu profesoara de limba şi literatura română, doamna Larisa Grubîi, căreia îi aparţine ideea acestei frumoase întâlniri, şi cu doamna Dorina Bursuc, învăţătoare la ciclul primar.
Întâlnirea a continuat cu intervenţia doamnei Grubîi Larisa, profesoara care îşi pune sufletul pe tavă cu fiecare lecţie de română, cu fiecare pas făcut prin liceu. Dumneaei, după ce a familiarizat publicul cu Universul creaţiei doamnei Partole, a făcut invitaţie într-o călătorie fantastică cu personajele scriitoarei, îndrumîndu-i pe cei prezenţi să asculte impresiile de lectură ale disciplolilor dumneaei.
"...Acum, după ce am învăţat lecţia smereniei, ştiu: cu cât mai departe te duci de casă, cu atât mai mare devine dorul. Secvenţă ce conţine mesajul întregii opere "Viata unei nopti sau Totentanz" de Claudia Partole. Această lucrare abordează tema înstrăinării noastre naţionale, situaţia gravă în care a ajuns poporul nostru"...sunt câteva impresii de lectură ale elevei clasei a XII-a, Solomca Gabriela.
           Am avut prilejul de a intra, împreună cu doamna Bursuc Dorina şi elevii dumneaei din clasa a IV-a, în lumea minunată a copilăriei. Micii ştrengari, în straie de zile mari, au recitat, înscenat şi cântat poeziile doamnei Partole, "O furnică", "Mâţu-Motănilă", "Valuri berbecuţi", "Dimineţile Ioanei", "Ziua îi cât o viaţă", "Mămăliga" etc.  Acompaniaţi de profesoara de educaţia muzicală, doamna Dina Cordulean, elevii au împărţit, prin emoţia versului, mirosul cel mai drag al mămăligii ca o lună! Am apreciat şi versurile pline de umor ce ne creează dispoziţie şi voie bună, rămânând profund impresionaţi de talentele copiilor.
Scriitoarea Claudia Partole îi învaţă pe copii să-L iubească pe Dumnezeu, să-şi iubească părinţii, neamul, istoria, iar drept răspuns la aceste sacre învăţăminte şi-a văzut, în scenă, nepoţii de pe vară, Elisei, Iustina şi Alexandra Lisnic, care le-au explicat copiilor mai mici, prin versurile scriitoarei,  de unde venim pe lume. Surprizele au continuat când scriitoarea şi-a strâns în braţe chiar propria verişoară, dna Maria Lisnic,  depănând împreună cu ea amintirile trecutului.
Vibrante au fost şi discursurile fetelor din liceu, Ana-Maria Bunea, Paulina Chiriac, Alina Ionaşcu, Anastasia Rusanovschi, în care şi-au exprimat părerea faţă de textele scriitoarei. "Noi, oamenii, ar trebui să fim mai buni şi ar trebui să învăţăm multe de la cei ce nu cuvântă din jurul nostru", a menţionat Ana Ungureanu, redând fragmente din  "Viaţa unui câine".
În faţa celor prezenţi a avut loc şi o premieră absolută, a fost jucată piesa în baza povestirii  "Lanterna" (în roluri : bunicul - I. Rîşchitor, nepotul - M. Chirnicinîi), iar după altă povestire a fost turnat filmul de scurt metraj  "Duminica" (în roluri: soacra - M. Bordeian, nora - D. Dvornic, feciorul - D. Bunea, unchiul C.Bercutov) https://m.facebook.com/groups/1141462522653998?view=permalink&id=1141570535976530&.
Elevii au dat dovadă de o cunoaştere aprofundată a operei distinsei scriitoare, etalându-şi, prin jocul actoricesc, măiestria de a transmite mesajul acestora. Ca urmare, doamna Grubii i-a îndemnat pe toţi să fie mai buni, mai îngăduitori şi iertători, iar doamna bibliotecara, Vacarciuc Galina, i-a chemat la lectură , vorbindu-le despre Campania Naţională de promovare a lecturii "Să citim împreună!", ediţia 2016, din care fac parte şi cărţile "Trandafirul pustiului", de Claudia Partole, "Nuca lui Newton", de Iulian Filip, "Cu gândul la tine", de Aurelian Silvestru.
Din interviul imaginar cu scriitoarea, improvizat de elevele Bunea A.-M. şi Ionaşcu A. am aflat că   "a scrie" pentru doamna Partole înseamnă " a fi turnător de sine", că omul trebuie "să asculte prostul, dar     să-şi facă cuib lângă înţelept..."
Un val de puternice emoţii a adus în sală scrisoarea, scrisă, în urma lecturii romanului „Trandafirul pustiului” de profesoara de limba şi literatura română, dna Ina Cucuetu, către personajul Claudia Pilat. /1/
Spre final, invitata a oferit o magistrală mărturie a simţirii sale de copil, tânăr şi adult, născând astfel în mintea elevilor întrebări ce suscită pasiune şi dragoste de carte, viaţă şi semeni. „În ochii voştri îmi vad copilăria, adolescenţa, aceşti ochi ai voştri ar putea fi ai străbunilor, ai dacilor sau romanilor...Voi sunteţi visul realizat al părinţilor voştri...Să umblaţi întotdeauna aşa de frumoşi, aşa cum v-aţi îmbrăcat astăzi cu frumuseţe, ca să veniţi la întâlnirea cu mine", apoi a adus răspuns la toate întrebările elevilor.
În încheiere, elevii clasei a V-a A au recitat, într-un glas, poezia. „Am putea să fim mai buni ”, iar doamna Grigoriev Gulinara, directoarea liceului, a adus mulţumiri invitaţilor şi cuvinte clade în adresa dumnealor.
O imagine care va rămâne, probabil, mereu în mintea celor prezenţi la activitate...O întâlnire de neuitat... Şi, cred că nu exagerez, afirmand, o colaborare bazată pe respect si admiratie!
Organizatorilor nu le putem dărui drept ofrandă decât aplauze, flori şi câte un Mulţumesc din adâncul sufletului!

Articol în „Literatura şi Arta”,  Nr.16(3737) din 20 aprilie 2017, pag.6 https://drive.google.com/file/d/0ByA7Kci8VpxBMHdiUWFlNnZPQ0U/view ;                                                                  în  gazeta raională „Pasul Nou”, Nr.15 din 21 aprilie 2017. pag.4.
               Ina Cucuetu, profesoară de limba şi literatura română : Scrisoarea, scrisă, în urma lecturii romanului „Trandafirul pustiului” către personajul Claudia Pilat.
4 aprilie 2017, or. Donduseni
Draga Claudia,
               Îmi lipseşti mai mult ca oricând! Sertarul mi-e plin de mesaje (către tine), pe care ard de nerăbdare să ţi le expediez. Mă întreb: vei putea să-mi răspunzi?
              Află, în primul rând, că voi călători pe urmele tale, pe mare şi pe uscat, doar ca să găsesc trandafirul pustiului, să ating şi eu cu sufletul urmele Lui…
              Sper din toata inima să-mi vorbeşti despre noile tale descoperiri, să ne bucurăm împreună de succesele noastre.
Să ai toată aprecierea şi respectul!
Te sărut şi aştept răspunsul tău.

Cu drag şi preţuire, I.


  Angela Bujag, specialist principal-metodist, responsabil pentru activitatea bibliotecilor şcolare:
  E minunat când un copil citeşte o carte, când trăieşte emoţiile personajului din operă, când ştie să le împărtăşească. Elevii din LT „Alexei Mateevici” din or.Donduşeni,  profesorii şi bibliotecarii şcolari din toate instituţiile şcolare au avut ocazie nu doar să treacă prin paginile cărţilor, dar şi să stea de vorbă cu autoarea acestor cărţi - Claudia Partole. Consider că este unul dintre  miracolele care i se pot întâmpla unui cititor - să întâlnească un scriitor, cărţile căruia le are în biblioteca personală. Să-l salute , să-l descopere nu numai prin intermediul lecturii operelor sale, ci şi prin dialogul direct cu el, să-l descopere ca om şi ca scriitor. Întrebări cu duiumul, scenete şi poezii recitate de copii, impresii împărtăşite în urma lecturii, iar la final autografele autoarei - cred că toate acestea vor face ca în memoria  elevilor care au  participat la întâlnire să-şi găsească loc valorile umane.
 Aduc sincere mulţumiri şi recunoştinţă doamnelor  Grubîi Larisa, Grigoriev Gulnara, Vacarciuc Galina  care au contribuit  considerabil la organizarea şi desfăşurarea acestei frumoase întâlniri.  O activitate reuşită, un efort pe masură, o amintire plăcută pentru cei prezenţi, fapt demonstrat de aprecierile elevilor, bibliotecarilor şcolari, profesorilor. 
Sunt convinsă că această activitate a avut un efect pozitiv şi ne-am dori ca şi pe viitor să avem ocazia de a vorbi direct cu oameni de o asemenea calitate, cu  oaspeţi de seamă, care reprezintă cultura ţării  noastre.