Treceți la conținutul principal

Postări

Comunicat Privind Întrunirea profesională a bibliotecarilor din Nordul Republicii Moldova, 27 aprilie 2018, Bălţi

Fotogalerie La27 aprilie 2018a avut loc Întrunireaprofesională a bibliotecarilor din învăţământ din Nordul Republicii Moldova, organizată de Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic Departamental de comun acord cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţământului din 15 raioane de Nord şi mun.Bălţi. Au participat 40de specialişti - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţământul profesional tehnic din OLSDÎ, bibliotecari şcolari, de colegiu şişcoli profesionale. Moderator:Elena Harconiţa, director BŞ USARB, membru al Consiliului Biblioteconomic Naţional.
În cadrul întrunirii au fost trecute în revistă importante evenimente profesionale la început de an 2018:Simpozionul științific Anul Bibliologic 2017, ediția aXXVII-a, cu genericul ,,Bibliotecile în perspectiva dezvoltării durabile: dimensiuni biblioteconomice și umane”, desfăşurat la Biblioteca Naţională a R. Moldova - Elena Ţu…
Postări recente

Centrul Biblioteconomic Departamental USARB în anul 2017

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ DE SCURTĂ DURATĂ
ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR
În perioada 17-27 aprilie 2018Secţia de Formare Continuă a USMîn colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţiorganizează cursul de formare profesională Tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor din învățământul preuniversitar (75 de ore) care se va desfăşura la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB). Cursul este destinat pentru bibliotecarii din scoli, colegii și școli profesionale. Înscrierea la curs se desfășoară în perioada 19 martie-6 aprilie 2018. Costul cursului este de 450 lei
Cursul este organizat dacă s-au înscris cel puţin 15 persoane. Pentru înscrierea la curs vă rugăm să completați formularul de înregistrare la adresa: https://goo.gl/forms/CU8ghlvK3BbBXYu72 Persoana de contact din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a USARB Elena Stratan Şef serviciu Cercetare. …

Felicitari din partea colegilor!

Ghidul Bibliotecilor Şcolare din Republica Moldova

Mult stimaţi colegi, responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din Organele Locale de Specialitate îin Domeniul Invăţământului (OLSDÎ), Republica Moldova.
Centrul Biblioteconomic Departamental, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, director Elena HARCONIŢA (Zona de Nord) şi Centrul Biblioteconomic Departamental, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, director Ecaterina SCHERLET (Zona Centru şi Sud), Vă invită să completaţi Formularul Lista Bibliotecilor Şcolare din Republica Moldova. Pentru detalii contactaţi-ne: tel.: 023152 446, bsusarb31212@gmail.com

EXPLICAŢII privind completarea Formularului electronic CERCETAREA STATISTICĂ ANUALĂ № 6-c Activitatea Bibliotecilor în Google Drive

Bibliotecile Şcolare din Republica Moldova

Formular_6-C
Raport statistic 2017TabeleExplicaţii
Generalităţi
1.Linkul la tabel şi permisiunea de acces sunt expediate prin poştă la adresele de e-mail a raioanelor create de metodiştii coordonatori (de ex.: soroca.cociurca@gmail.com) 2.Totalurile din Tabel sunt protejate de orice modificări (pentru claritate sunt colorate); 3.Informaţiile se pezintă ca valori – numere întregi (ex. 10000 – nu se separă miimile prin spaţiu) sau fracţii zecimale (ex.12,48 – se separă partea zecimală numai prin virgulă); 4.Totalurile sunt adunate automat; 5.Modificările sunt salvate  automat pe măsură ce se editează  foaia de calcul.
Tabelul RAIONULUI________________
1.Accesul la Formularului Statistic 6-c este personalizat pentru fiecare specialist responsabil de activitatea bibliotecilor şcolare din raionul respectiv. 2.Raionul, conducătorul, executantul, datele de contact precum şi anul de referinţă sunt specificate în PAGINA DE TITLU. 3.Datele colectate din rapoartele…

Workshop profesional Învăţăm şi trăim Legea cu privire la biblioteci”

29 noiembrie 2017 Tatiana Prian, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea a participat la WORKSHOPUL  profesional „Învăţăm şi trăim Legea cu privire la biblioteci”, care s-a desfăşurat în data de 29 noiembrie în incinta Bibliotecii Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. În calitate de moderator, înpreună cu Marina Cîrmu, şef serviciu, BŞ UPSC, a realizat trainingul Raportul statistic 6- c: schimbări şi aplicaţii practice. Au fost prezentate  - versiunea electronică a formularului actualizat Cercetare statistică anuală № 6-c. Activitatea bibliotecilor în Google Drive, modalitatea de acces la formularul individual pentru toate Direcţiile educaţie, tineret şi sport (raionale, municipale, UTAG), modalitatea de acces la versiunea electronică în Word a formularului şi notelor explicative; prezentaţi şi discutaţi indicatorii noi. Mai multe detalii aici Comunicat privind lucrările Workshopului profesional „Învăţăm şi trăim Legea cu privire la bib…